INDU-ZERO - fabrik för energirenoveringar

Energirenoverat bostadshus i Alingsås

Många äldre byggnader och hem i Europa behöver rustas upp och energieffektiviseras. I ett projekt finansierat av EU ska 14 organisationer och företag från sex länder i nordvästra Europa gemensamt designa en fabrik som ska producera särskilda renoveringspaket. Johanneberg Science Park och Building Future Institute är de två svenska parter som är med i projektet. 

Content

– Projektet kommer att skapa möjligheter att renovera äldre fastighetsbestånd till modern energistandard till en lägre kostnad och med mindre tidsåtgång än vad som är möjligt idag. Johanneberg Science Park kommer att verka för att våra intressenter i bygg- och fastighetssektorn ska ta del av resultatet och även bidra med input kring till exempel kravspecifikationer, säger Björn Westling, projektansvarig på Johanneberg Science Park.

Redan idag har särskilda renoveringspaket hjälpt över 22 miljoner hem i nordvästra Europa att snabbt bli energineutrala. Med den fabrik som nu ska tas fram är tanken att dessa renoveringspaket ska kunna massproduceras inom tre år. Konsortiet ska även föreslå lämpliga platser och företag som kan driva fabriken.

– Våra förväntningar på resultatet är höga, säger Per Andersson, projektledare på Building Future Institute. Att leverera kostnadseffektiva lösningar för djup renovering med fokus på noll-energi samt cirkulär ekonomi är helt avgörande för om branschen ska lyckas med sina tuffa målsättningar. Både vad gäller miljömässiga aspekter och sociala utmaningar.

Komplett paket till halva priset
Syftet med fabriken är att producera standardrenoveringspaket i industriell skala (minst 15 000 per år). Förpackningarna kommer att innehålla olika komponenter som är nödvändiga för att göra bostäder hållbara, till exempel isoleringsmaterial för väggar och tak, värmepumpar, solpaneler, energiomvandlare och ventilationssystem. Komponenterna kommer att sätts samman på ett sätt som är så cirkulärt och biobaserat som möjligt. Målet är att kunna erbjuda det totala åtgärdspaketet till halva det nuvarande priset.

Projektet har beviljats ett europeiskt Interreg-bidrag värt över 2 miljoner euro. De deltagande parterna matchar gemensamt detta belopp genom obligatorisk samfinansiering, vilket gör att den totala projektbudgeten uppgår till nästan 4,4 miljoner euro. De 14 företag och organisationer som deltar i arbetet kommer ifrån Nederländerna, Belgien, Tyskland, Storbritannien, Sverige och Norge. Projektet kommer att pågå i tre år.

Faktablad -  Fem hållbarhetsutmaningar för bostadsföreningar 

INDU_ZERO nyhetsbrev

INDU-ZERO webbsida

Logotyp Interreg North Sea Region

För mer information kontakta:

Björn Westling, Chef SME-kontakter

+46 708 75 48 63 bjorn.westling@johannebergsciencepark.com LinkedIn

Kommunikationsfrågor

Eva Hellberg, Kommunikationschef

+46 709 58 21 10 eva.hellberg@johannebergsciencepark.com LinkedIn