Nätverk

Som partner i Johanneberg Science Park eller som medlem i något av våra nätverk får ditt företag tillgång till sammanhang med stora utvecklingspotential och möjligheter att delta i processer som leder till nya innovationer.

Content

Vår roll är att mäkla, formulera och ibland driva projekten, men oftare att utbilda och coacha företagen att leda samarbetsprojekt själva. Vi förmedlar också nätverk, kontakter och kompetens.

Partnerskap i Johanneberg Science Park kan se ut på lite olika sätt och vi är måna om att förstå dina behov för att kunna ge dig en bra ingång till oss. Kontakta vår affärsutvecklingschef Göran Havert för ett inledande samtal och ett skräddarsytt erbjudande.  

Partner

Som partner i Johanneberg Science Park får du tillgång till ett sammanhang med stora utvecklingspotential och möjligheter att delta i processer som le...

Små och medelstora företag

Bli medlem i vårt nätverk och ta del av en rad förmåner. Nätverket har en bred kompetens med över tvåhundra medlemmar på BAS-nivå och 30 medlemmar på ...

JSP Network

Vill du öka hälsa, motivation och trivsel hos dina medarbetare? Anser du att arbetsmiljö och friskvård är prioriterade delar av er verksamhet? JSP Net...

Klimatledande Processindustri

Västsverige är Sveriges processindustriella hjärta. Här finns den absoluta merparten av Sveriges raffinaderikapacitet och Sveriges största kemiindustr...

Celsius Innovationskluster

Vill du utveckla och lära av innovationer på en Europamarknad?...

Nätverket Återbruk Väst

Johanneberg Science Park har sedan september 2021 tagit över värdskapet för nätverket Återbruk Väst som arbetar för att öka erfarenhetsutbytet kring p...

Testbädd Göteborg

Johanneberg Science Park driver arbetet med att samla aktörer regelbundet för att inspireras och diskutera kring testbäddar: utveckling, affärsmodel...