Nätverk

Som medlem i något av våra nätverk får ditt företag tillgång till sammanhang med stora utvecklingspotential och möjligheter att delta i processer som leder till nya innovationer.

Content

Små och medelstora företag

Bli medlem i vårt nätverk och ta del av en rad förmåner. Nätverket har en bred kompetens med över tvåhundra medlemmar på BAS-nivå och 30 medlemmar på ...

Klimatledande Processindustri

Västsverige är Sveriges processindustriella hjärta. Här finns den absoluta merparten av Sveriges raffinaderikapacitet och Sveriges största kemiindustr...

Testbädd Göteborg

Johanneberg Science Park driver arbetet med att samla aktörer regelbundet för att inspireras och diskutera kring testbäddar: utveckling, affärsmodel...

Nätverket Återbruk Väst

Johanneberg Science Park har sedan september 2021 tagit över värdskapet för nätverket Återbruk Väst som arbetar för att öka erfarenhetsutbytet kring p...