Nätverk

Som partner i Johanneberg Science Park eller som medlem i något av våra nätverk får ditt företag tillgång till sammanhang med stora utvecklingspotential och möjligheter att delta i processer som leder till nya innovationer.

Content

Vår roll är att mäkla, formulera och ibland driva projekten, men oftare att utbilda och coacha företagen att leda samarbetsprojekt själva. Vi förmedlar också nätverk, kontakter och kompetens.

Partnerskap i Johanneberg Science Park kan se ut på lite olika sätt och vi är måna om att förstå dina behov för att kunna ge dig en bra ingång till oss. Kontakta vår affärsutvecklingschef Göran Havert för ett inledande samtal och ett skräddarsytt erbjudande.  

Partner

Som partner i Johanneberg Science Park får du tillgång till ett sammanhang med stora utvecklingspotential och möjligheter att delta i processer som le...

Små och medelstora företag

Bli medlem i vårt nätverk och ta del av en rad förmåner...

Västsvenska Kemi- och Materialklustret

Klimatledande Processindustri baseras på Västsvenska Kemi- och Materialklustrets verksamhet och medlemmar. Här samverkar aktörer från näringslivet, ak...

Celsius Initiative

Accelerating energy transition in cities - CELSIUS is a collaboration hub for efficient, integrated heating and cooling solutions supporting cities i...

Nätverket Återbruk Väst

Johanneberg Science Park har sedan september 2021 tagit över värdskapet för nätverket Återbruk Väst som arbetar för att öka erfarenhetsutbytet kring p...

Vill du veta mer, kontakta;

Göran Havert, Affärsutvecklingschef

+46 730 34 64 65 goran.havert@johannebergsciencepark.com LinkedIn