Nätverk

Våra nätverk ger tillgång till sammanhang med stora utvecklingspotential och möjligheter att delta i processer som leder till nya innovationer.

Content

Små och medelstora företag

I och med vårt bolags avveckling avslutades nätverket i december 2023. Vi har här samlat kontaktuppgifter och tips för framtida samarbeten.  ...