IRIS - Smart Cities

Vy över Göteborg och Johanneberg. Copyright: Göteborgs Stad

IRIS är ett femårigt EU-projekt med start 1 oktober 2017. Inom IRIS ska vi testa nya lösningar för stadsutveckling inom energi, mobilitet och IKT. Totalt samverkar 43 aktörer från 9 länder. Johanneberg Science Park koordinerar projektet på uppdrag av Göteborgs Stad.

Content

Stadsmiljöer strävar allt hårdare efter att bli renare och mer trivsamma där resurserna som finns tillgängliga både respekteras och används mer effektivt. IRIS fokuserar på energipositiva områden, smart energihantering och en smart e-mobilitetssektor, en innovationsplattform för digitala städer, invånarengagemang samt samskapande.

IRIS är ett Lighthouse-projekt där tre städer i Europa är med: Utrecht (Holland, projektledare) och Nice (Frankrike) samt vi, Göteborg i Sverige. Utöver det deltar fyra följestäder: Vaasa (FI) Alexandroupolis (GR) Santa Cruz de Tenerife (ES) samt Focsani (RO).

Lighthouse-städer har kommit långt inom hållbara kommersiella lösningar inom energi, mobilitet och IKT. Tanken är att följestäderna ska lära och kunna replikera lösningarna.

Inom projektet har 16 lösningar identifierats som vi alla ska arbeta mer med, och dessa lösningar delas in i fem grupper, så kallade Transition Tracks: 

 1. Smart Renewables and closed-loop energy positive districts
 2. Smart Energy Management and Storage for Grid Flexibility
 3. Smart e-Mobility Sector
 4. City Innovation Platform (CIP)
 5. Citizen Engagement and Co-creation

I Göteborg är vi nio aktörer:

 • Göteborgs Stad
 • Johanneberg Science Park
 • Akademiska hus
 • Chalmers
 • HSB 
 • Metry
 • Trivector
 • Tyréns
 • Riksbyggen

Dessutom deltar två aktörer på en övergripande nivå med alla 43 aktörer: RISE och IMCG.

Hos Johanneberg Science Park är vi flera som arbetar med IRIS: 

 • Eva Pavic – Site Manager Gothenburg
 • Björn Westling – WP Leader/Deputy Site Manager Gothenburg
 • Karin Weijdegård – Communication

Här är alla 43 aktörer i hela Europa listade!
Läs mer http://irissmartcities.eu/irissmartcities/

Map of IRIS Europe

 

5 Transition Tracks of IRIS

 

Projektet finansieras genom Smart Cities & Communities, Lighthouse projekt inom programmet Horizon2020. Läs mer hos EU: https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020/smart-cities-communities

EU SCC logo        IRIS logo

Eva Edman Pavic
Projektkoordinator

Eva Edman Pavic

Björn Westling
Chef SME-kontakter

Björn Westling

Karin Weijdegård
Kommunikatör

Karin Weijdegård