Hur säkerställer vi att vi bygger rätt?

Seminarium
| Johanneberg Science Park

Prognoser visar att vi nationellt behöver bygga hundratusentals bostäder och bland annat förnya järnvägsnätet. Samtidigt står nybyggda bostäder tomma...

Johannebergsstafetten

Övrigt

Nu har du chansen att utmana kollegor och kamrater i Johannebergsstafetten som går genom Mossens natursköna friluftsområde....