Uppstart: Kraftsamling elektrifiering

Webinar
| Västra Götalandsregionen, Innovatum Science Park, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, RISE, Science Park Skövde

Välkomna att bli en del av kraftsamling elektrifiering för Västra Götaland. Den 17 juni sätter fokus på stärkt samverkan och samordnat utvecklingsarbe...

Byggsektorn och hotet om elbrist

Webinar
| Stiftelsen Byggekologi

Prognoser talar om en kommande kraftigt ökad efterfrågan på el. Men det är inte bristen på elenergi som ser ut att blir ett problem utan efterfrågan p...