Workshop om öppen och delad data

Workshop
| Göteborgs Stad Trafikkontoret

Har du i din yrkesroll tankar, önskemål eller behov av data som staden och trafikkontoret kan eller borde tillhandahålla? Vill du vara med och bidra t...

Mod, kärlek och ledarskap

Seminarium
| Johanneberg Science Park

Ledarskap, styrelsearbete och hållbart medarbetarengagemang. Hur svårt kan det vara? Hur svårt som helt, men med mod och kärlek kan det gå. Och tack o...

HSB Living Lab Shared Space Challenge

Övrigt
| Johanneberg Science Park, Chalmers, HSB

Do you want to shape the future of shared spaces? Join the challenge and get the chance to win €10 000 to make your idea a reality!...