Hållbara affärsmodeller

Gröna löv

Företag vässar tillsammans sina affärsmodeller genom att testa mot omvärlden och framtida utmaningar.

Content

Det handlar om att framtidssäkra affärsmodeller inom ett unikt program. Affärer testas mot skräddarsydda framtidsscenarier och med stöd från specialister får företaget hjälp att göra affärsmodellen robust och hållbar. Erbjudandet tas fram i ett samarbete mellan flera aktörer i Västsverige som arbetar med företagsutveckling i Västra Götaland. Johanneberg Science Park leder samarbetet. Alla företags verksamhet påverkas i allt högre grad av till exempel miljöeffekter, nya regleringar och ändrade konsumtionsmönster.

Dessa hållbarhetsutmaningar blir alltmer påtagliga och istället för att se dem som begränsningar vill vi hjälpa ditt företag att vända det till en möjlighet – att bli både mer lönsam och mer hållbar i framtiden!

Vi bjuder nu in till ett nytt varv av Affärsmodellskliniken. Kliniken är en workshopsserie där vi vänder på hållbarhetsarbetet och närmar oss utmaningarna från ett affärsutvecklande perspektiv. Metoden bygger på en kraftfull kombination av beprövade verktyg.

Med en anpassad variant av Business Model Canvas visualiseras er affär på ett enkelt och kraftfullt sätt. Förberedda framtidsscenarier målar upp hur hållbarhetsutmaningarna tillsammans med andra drivkrafter kan forma affärsomgivningen framöver. Affärsmodellen testas sedan i de olika framtiderna liksom i en vindtunnel. Här identifieras de centrala hot och möjligheter som sedan utgör grunden för nya affärsidéer. Vi jobbar tillsammans med dig och ditt företag i några väl förberedda steg;

Vi jobbar tillsammans med dig och ditt företag i tre väl förberedda steg;

  1. En intervju där vi kartlägger de mest relevanta utmaningarna för ert företag
  2. Arbetet genomförs i tre workshopar med samtliga projektdeltagare
    Dagens affärsmodell och hållbarhetsutmaningar
    Scenarioanalys där affärsmodellerna genomlyses av olika framtidsutmaningar
    Affärsutveckling baserat på identifierade långsiktiga hot och möjligheter
  3. Individuella träffar med ditt företags lärande och fortsatta utveckling i fokus

Vi vänder oss till företag i alla branscher. Workshopserien kommer att genomföras 2017.

Första omgången genomfördes våren 2016 med 8 företag, Omdömena från deltagarna var genomgående mycket positiva med kommentarer som ”Det var som att sätta sin affärsmodell i en tidsmaskin” och ” Mycket bra övningar och ögonöppnare för hur mycket omvärldens beslut faktiskt påverkar oss”.

Leds av Johanneberg Science Park. 
Partners: CSR Västsverige, Connect Väst, Knowit Business Growth och Swerea IVF.
Finansiärer: Västra Götalandsregionen och ERUF (EU:s Regionala Utvecklingsfond)

#hållbaraffär

Vill du veta mer, kontakta;

Björn Westling, Chef SME-kontakter

+46 708 75 48 63 bjorn.westling@johannebergsciencepark.com LinkedIn