ElectriCity

ElectriCity

ElectriCity, ett samarbete mellan forskning, industri och samhälle, där nya lösningar för framtidens hållbara kollektivtrafik utvecklas, demonstreras och utvärderas.

Content

ElectriCity är ett samarbete mellan forskning, industri och samhälle, som testar nya lösningar för morgondagens elektrifierade transporter. Tysta, avgasfria bussar, färjor och även tunga fordon som drivs med förnybar el ingår i demoarenan.

Busslinje 55 trafikerarade sträckan Johanneberg Science Park och Lindholmen Science Park mellan 2015 och 2020 som en del av ElectriCity-samarbetet. Resultatet av detta blev 150 elbussar på 34 linjer i reguljärtrafik i Göteborgsområdet. Samtidigt siktar ElectriCity-samarbetet in sig på nya områden där elektrifiering kan bidra till en bättre stadsmiljö,

Partners är Volvokoncernen, Ericsson, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Göteborgs Stad, Chalmers tekniska högskola, Energimyndigheten, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, Business Region Göteborg, Göteborg Energi, Keolis, Älvstranden Utveckling, Chalmersfastigheter, Akademiska Hus, ABB och Transdev.

www.goteborgelectricity.se 
#electricitygot

För mer information, kontakta:

Karin Weijdegård, Kommunikatör

+46 735 25 27 08 karin.weijdegard@johannebergsciencepark.com LinkedIn