Samverkande Autonoma Transporter (SAT) 

Leveransrobot och förarlös buss

Leveransrobot och självkörande buss testas tillsammans på Chalmers campus Johanneberg i syfte att se hur gods- och persontransporter kan samverka i stadsmiljö. Arton partners samverkar i projektet som beviljats 4 miljoner kronor av Vinnova inom innovationsprogrammet Drive Sweden.

Content

I ett inte allt för avlägset framtidsscenario sköts allt fler av våra transporter av autonoma fordon. Inte minst den sista biten av en transport- eller leveranskedja – när människor ska ta sig från kollektivtrafiken till sin slutdestination eller varor ska fraktas från en transportcentral ut till slutkund. Dessa korta sträckor är ofta både dyra och miljöbelastande och mycket finns att vinna på en effektivisering.

Under de senaste åren har två olika projekt testat självkörande, elektrisk skytteltrafik på Chalmers Campus samt autonoma godsleveranser som en del av Chalmers befintliga logistiksystem. Men vad händer när flera olika självkörande transportslag samexisterar i stadsmiljön? Det ska projektet Samverkande Autonoma Transporter (SAT) ta reda på från januari 2022 och ett och ett halvt år framåt.

Arton projektpartners – däribland universitet, fastighetsägare, mjukvaru- och produktutvecklare samt andra aktörer inom stadsutveckling – ska tillsammans utforska frågan utifrån områden som fordonsteknik, transporteffektivitet, användarperspektiv, affärsmodeller och stadsutvecklingspotential. Besökare på campus Johanneberg blir del av projektet genom mer eller mindre aktiv interaktion med fordonen, när man rör sig på gatorna eller åker med minibussen från den ena till den andra sidan av campus.

Tester på området 

Under perioden september 2022 till maj 2023 kommer en linje med självkörande fordon köras på Chalmersområdet. Tester startas i mitten av september och med början i mitten av oktober kommer Västtrafiks linje 68 trafikeras som en rundtur från Chalmersplatsen.
Linjen körs veckodagar mellan 07.30 till 17.00.

Hållplatserna är Chalmersplatsen-Sven Hultins Plats- Biblioteket-Kemigården- Biblioteket- Chalmers Transportcentral- Sven Hultins plats- Chalmersplatsen.

Under några höstveckor så utförs tester där de självkörande fordonen samverkar med transportrobotar utgående från Chalmers Transportcentral.

Aktiviteterna är en del av SAT och dessutom en del av projektet SHOW (finansierat genom EU Horizon 2020.

Om Samverkande Autonoma Transporter (SAT) 

Projekttid: Januari 2022 – juni 2023
Total budget: 8 miljoner SEK
Finansiär: Vinnova/Drive Sweden 
Partners: Akademiska Hus, Chalmers, Chalmersfastigheter, Ericsson, Framtiden Byggutveckling, Göteborgs Stad (trafikkontoret), Göteborgs Universitet, Hugo Delivery (projektledare), Johanneberg Science Park, Keolis, Landvetter Södra Utveckling AB, Mölndala Fastighets AB, PostNord, Riksbyggen, Skanska, Tele2, Västtrafik, Wallenstam 

Läs mer om Drive Sweden:  https://www.drivesweden.net/en

Drive Sweden Logotyp

SIP Logo Program

Vill du veta mer? Hör av dig till

Per Sunnergren, Senior projektledare mobilitet

+46 70 645 70 42 per.sunnergren@johannebergsciencepark.com LinkedIn

Har du en kommunikationsfråga? Kontakta:

Eva Hellberg, Kommunikationschef

+46 709 58 21 10 eva.hellberg@johannebergsciencepark.com LinkedIn