Kontakt

Välkommen att kontakta någon av våra andra medarbetare.

Content
Alexandra
Projektledare

Alexandra Hegmann

Ann-Marie Strand
Omvärldsanalytiker

Ann-Marie Strand

Björn Westling
Chef SME-kontakter

Björn Westling

Emilia Pisani
Projektledare / Kommunikatör

Emilia Pisani

Eva Edman Pavic
Projektkoordinator

Eva Edman Pavic

Eva Hellberg
Kommunikationschef

Eva Hellberg

Peter Selberg
Projektledare

Peter Selberg