Positive Footprint Housing

brf viva

Positive Footprint Housing är tvärvetenskaplig forskning för helhetstänkande kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling.

Content

Positive Footprint Housing är ett tvärvetenskapligt projekt kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling. Projektet ska resultera i ökad miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Insikter och lärdomar fick sin första praktiska tillämpning i Brf Viva, med 132 bostäder i Guldheden, intill Chalmersområdet i Göteborg. Även kommande Brf Futura och Brf Gibraltar (båda i Göteborgsområdet) omfattas av projektet. 

Projektet är initierat av Riksbyggen i samverkan med bland andra Johanneberg Science Park, Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborg Energi, Göteborgs Stad och RISE.

www.riksbyggen.se/pfh 
#pfh #brfviva 

Vill du veta mer?

Eva Edman Pavic, Projektkoordinator

+46 721 63 28 64 eva.pavic@johannebergsciencepark.com LinkedIn

Vill du veta mer, kontakta;

Peter Selberg , Projektledare

+46 730 57 26 25 peter.selberg@johannebergsciencepark.com LinkedIn