Värdegrund

Vår värdegrund förtydligar vilka värden som är viktiga för att vi ska nå våra mål. Den fungerar som en kompass i vårt dagliga arbete och bidrar till att utveckla verksamheten.

Content

värdegrund

Vår värdegrund ska styra vårt agerande och känneteckna Johanneberg Science Park, både internt och externt. Den är en del av vår gemensamma vardag genom att vara konkret och användbar. Vi använder den när;

  • vi diskuterar, planerar och prioriterar vår verksamhet, projekt och aktiviteter
  • vi möter varandra eller andra i vår omvärld

Värdegrunden ger oss:

  • stärkt kultur och vi-känsla
  • strategiskt verktyg för att välja och välja bort
  • samsyn internt
  • effektivare vardag
  • bättre arbetsklimat
  • stärkt varumärke
  • attraktivitet
  • möjlighet att driva förändring fortare

Vi har hjärta

- Vi engagerar oss helhjärtat i det vi gör
- Vi möter varandra med öppenhet och värme
- Med kärlek, stolthet, acceptans, mod och omtanke engagerar vi oss i arbetet

Vi är visionsdrivna

- Med kreativitet och nyfikenhet möter vi morgondagens utmaningar
- Vi strävar efter att överträffa förväntningar och se ett steg längre
- Med envishet och nyfikenhet skapar vi kaxiga pionjärprojekt

Vi är samhällsnyttiga

- Vår målsättning är att alltid öka och förbättra samhällsnyttan
- Våra initiativ skapar nytta för hela samhället.

Vi är samskapande

- Vi bjuder in olika aktörer från näringslivet, akademin och samhället och skapar tillsammans lösningar på samhällsutmaningar.
- Vi skapar synergier genom våra mötesplatser, projekt och samarbeten.

Vi har en handlingsplan för att säkerställa att vår värdegrund är en naturlig del av vår vardag och som vi kontinuerligt följer upp.