Projektarkiv

Här samlar vi våra avslutade projekt.

Content

Bokbytarställ

Ett bokbytarställ finns i ElectriCity-hållplatsen, för att sprida kunskap, uppmuntra social interaktion och bidra till hållbar stadsutveckling....

Chalmers Five Star Campus - testarenor för hållbara lösningar

Chalmers campus ska vara och upplevas som öppna, attraktiva och hållbara. De ska väcka nyfikenhet och stimulera till innovation och på ett lättillgäng...

Hållbara affärsmodeller

Företag vässar tillsammans sina affärsmodeller genom att testa mot omvärlden och framtida utmaningar....

Hållbar omställning till biobaserade plaster

För att uppnå målen om minskad klimatpåverkan i Agenda 2030 måste vi ställa om till användning av mer hållbara material. Exempelvis bör plaster med fo...

Innovation i Samverkan - Liten möter Stor 

Små och stora företag behöver varandra på olika sätt för att vara innovativa. Men inom samhällsbyggnadsbranschen finns inget systematiserat sätt för d...

KIVI - Kollaborativ Innovation

Grundidén i detta projekt är att vidareutveckla kollaborativ innovation som en väg att öka innovationsförmågan....

KUL – Klimatneutral Urban Logistik

Elektriska, uppkopplade och automatiserade last-mile leveranser har stor potential att göra stadslogistiken säkrare, effektivare och mer hållbar. I pr...

P4SME – Peer for People, Planet, Profit in SME’s

I ett samarbete mellan Sverige, Spanien och Estland ska metoder vässas för att bättre kunna stötta hållbar utveckling i små och medelstora företag. ...

Projektet MinShed minskar mikroplaster i havet

Föroreningen av mikroplaster i haven kommer bland annat från våra kläder av akryl, polyester och nylon. MinShed är ett treårigt forskningsprojekt, som...

MoJo – Hållbar mobilitetstjänst för verksamma på Campus Johanneberg

Med start den 30 september 2020 och drygt ett år framåt testar ett antal anställda på Chalmers och andra företag verksamma på campusområdet i Johanneb...

Recycling Business Models (RBM)

Syftet med projektet Recycling Business Models (RBM) är att undersöka och analysera möjligheterna att omvandla traditionella science- och teknikparker...

SmartUp Accelerator

Ett antal länder Östersjöregionen skapar ett nätverk för att öka kapaciteten och kompetensen att starta och driva clean tech-företag. Johanneberg Sci...

S3 - Shared Shuttle Services

S3-projektet (Shared Shuttle Services) testar hur självkörande skyttlar kan förbättra stadstransporter, genom att tillåta ökad förtätning av staden oc...

Testbädd för hållbara lokala energisystem

Lokala energisystem har visat sig vara en viktig pusselbit för framtidens hållbara energisystem. Sveriges målsättning med en 50 % effektivare energian...

Tillverka i Trä

Tillverka i trä vill ta vara på den erfarenhet som finns inom produktion, automation och digitala system. Och låta de företag som jobbar med trä – var...