Industriell Dynamik - rätt matchning för små- och medelstora företag

Människor som samarbetar

Industriell Dynamik finansieras av Västra Götalandsregionen och består av 15 medlemsorganisationer som bidrar med olika typer av expertis. Syftet är dels att stötta regionens små och medelstora företag, men även att se till att såväl offentliga medel som forskningsinstitutens kompetens når ut och gör nytta i kombination med företagarnas entreprenörskap och driv.