Industriell Dynamik - rätt matchning för små- och medelstora företag

Människor som samarbetar

Små och medelstora företag (SME) spelar en stor roll för tillväxt och sysselsättning i alla regioner. Men på en föränderlig marknad gäller det att hänga med i såväl teknik- som affärsutveckling om man vill överleva. Ofta kan det vara tungt för mindre aktörer att dra igång dyra och tidskrävande utvecklingsprojekt på egen hand. Där finns Industriell Dynamik: med rätt matchning till experter och finansiering.

Content

– Med vårt nätverk av partners och projekt vi är involverade i kan vi ofta finna synergier och möjligheter för små och medelstora företag. Vi kan hjälpa dem med allt från att söka finansiering till att få kontakt med lämpliga samarbetspartners, säger Katarina Nordström på Johanneberg Science Park.

Som kontaktperson för ID i Göteborgsregionen gör hon omkring 70 företagsbesök varje år. ID inriktar sig på tillverkande företag som står inför någon typ av utmaning inom till exempel produktion, internationalisering eller digitalisering. Katarina Nordströms jobb blir därefter att identifiera möjliga innovationer och matcha dessa med skräddarsydd expertis. Inte sällan leder det till att företaget får hjälp med att starta och söka finansiering för ett utvecklingsprojekt eller får en roll i befintliga projekt. 

– Den senaste tiden har vi bland annat hjälpt en företagare att hitta finansiering för ett materialtest som gjorde att han kom vidare med sin produktutveckling. Ett annat exempel är ett företag som behövde byta till biobaserade färgämnen och kunde få hjälp med det av experter inom ID-nätverket. 

Som del av ID-Nätverket bjuds småföretagare även in till ett antal årliga nätverksträffar och seminarier om allt från finansiering och styrelsearbete till aktuella ämnen som till exempel den fullsatta nobeldagsföreläsningen angående klimatmötet COP24 i Polen. Vid dessa tillfällen får ett antal SME:er alltid göra korta presentationer för att ökad synlighet och uppmuntran till fortsatt nätverkande och samarbeten. 

– Det finns en stor kraft och energi bland företagarna som smittar av sig. Inte minst i samband med COP24-seminariet såg vi att många företagare har ett driv och en ambition mot att ställa om till en mer miljömässigt hållbar produktion och affär. Det är något som ligger i linje med Johanneberg Science Parks strävan och något vi vill fokusera mer på inom ID framöver, säger Katarina Nordström.

Industriell Dynamik finansieras av Västra Götalandsregionen och består av 15 medlemsorganisationer som bidrar med olika typer av expertis. Syftet är dels att stötta regionens små och medelstora företag, men även att se till att såväl offentliga medel som forskningsinstitutens kompetens når ut och gör nytta i kombination med företagarnas entreprenörskap och driv. 

Här är en broschyr om Industriell Dynamik (pdf)

SME Relations

Katarina Nordström, Affärsutveckling

+46 709 35 38 60 katarina.nordstrom@johannebergsciencepark.com LinkedIn