Batterier VGR – fokus på fastighetsnära installationer

Illustration batteri

För att främja ett flexibelt och robust elsystem i regionen bjuder vi nu in fastighetsägare, energibolag och andra behovsägare att delta i ett kunskapshöjande projekt. Vi kommer lära oss om flexibilitet i allmänhet och batterier och deras roll och möjligheter i synnerhet. Vi vill samla nyfikna behovsägare för att lära av varandra och av leverantörer av hårdvara och kunskap.

Content

Under våren 2023 kommer vi att erbjuda tre studiebesök vid batterier som är i drift. Deltagarna får komma nära och titta och höra om erfarenheter från de inblandade, såväl leverantörer som beställare/behovsägare. Även några kortare utredningar och kunskapssammanställningar kommer genomföras och resultaten därifrån delas med projektets deltagare. 

Vi planerar att besöka Stena Fastigheter och BatteryLoops installation på Fiskhamnsgatan i Göteborg samt Varberg Energi. Det tredje studieobjektet kommer beslutas inom kort. Deltagare kan välja att vara med på ett, två eller alla tre tillfällen.

Vi kommer belysa följande frågor: olika nyttor som kommer med batterier, inklusive specifikt fokus på generell nätnytta; vilka typer av batterier som kan vara aktuella och deras respektive för- och nackdelar; hur man tjänar pengar, exempel på olika affärsupplägg och vilka samarbetspartners som behöver involveras; brand och andra risker; 2nd life batterier och fabriksnytt; kort om V2G – Vehicle-to-grid – och framtidens batterisystem.

Program

2 mars: Studiebesök 1 – BatteryLoop Fiskhamnsgatan – Se kort film nedan

21 april: Webinar – Framtidens Batterier – Se inspelning nedan

22 maj: Studiebesök 2 – Varberg Energi

25 maj: Frukostseminarium – Se inspelning nedan

31 maj: Seminarium – Så får du ihop kalkylen kring ditt batteri – Anmäl dig här >>

8 juni: Studiebesök 3 – BatteryLoop BLESS™ III - Sveriges största energilager byggt med återanvända batterier – Anmäl dig här >>

21 juni Besök hos Volvo Energy och Camp X – Mer info och anmälan kommer.

 

Rapporten

Batterirapport

Seminarium – Batterier i fastigheter för nybörjare 

Studiebesök: BatteryLoop, Fiskhamnsgatan 

Webinar: Framtidens Batterier 

För mer information, kontakta:

Stina Rydberg, Projektledare

+46 709 54 14 89 stina.rydberg@johannebergsciencepark.com LinkedIn

Projektet genomförs av Johanneberg Science Park, med stöd från Västra Götalandsregionen via Regional Elektrifiering genom Kraftsamlande Arena.