Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om

Nu gör vi det!

Johanneberg Science Park är samordnare för fokusområdena Större marknad för biobaserade material och drivmedel samt Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler. Uppdragen innebär att koordinera aktörer och att hitta innovativa lösningar för att snabbare minimera utsläpp av koldioxid i regionen.

Content

Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

Jobbar du i byggsektorn och vill vara en del i klimatomställningen av byggsektorn och söker svar på hur det ska gå till? Vi kan hjälpa dig med konkreta verktyg och lösningar som du kan använda dig av i din vardag.

Vi tar oss an klimatomställningen i ett antal så kallade Byggutmaningar. Byggutmaningarna rör olika teman och innebär att du engagerat gör ditt bästa för att lyckas med ett antal åtgärder i din verksamhet. På vägen får du hjälp och stöttning av oss att genomföra din byggutmaning. En del av byggutmaningen är också att träffa andra som genomför samma resa, och utbyta erfarenheter med varandra i våra återkommande AW-stämningar. 

Byggutmaningen Optimering 2024

Läs mer om Byggutmaningen

Arbetet med fokus på Återbruk resulterade i en enad åtgärdslista som presenterades i Riksdagen. Läs mer 

 

Större marknad för biobaserade material och drivmedel

En allt större del av vår klimatpåverkan kommer från råvaror, material och produkter som vi producerar och konsumerar, både i Västra Götaland och genom import av varor. I Västra Götaland kommer knappt hälften av växthusutsläppen från oljeraffinaderier och industri, främst kemiindustrin.

Det är angeläget med en ökad omställning från fossila till förnybara råvaror i dessa industrier. En ökad omställning erbjuder en unik möjlighet för Sverige att producera framtidens gröna kemikalier, drivmedel och produkter till gagn för tillväxt och export.

Om Klimat 2030
"Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Kraftsamlingen samlar företag, branschorganisationer, kommuner, högskolor, föreningar och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. På klimat2030.se finns det möjlighet att skriva på Klimat 2030 och därmed ställa sig bakom det regionala klimatmålet, samt berätta hur din organisation jobbar för att vi gemensamt ska nå målet.

Läs mer om satsningen Klimat 2030 här    

Klimay 2030