Electric Worksite

grävmaskin och person npå byggarbetsplats

I projektet Electric Worksite tar flera tunga aktörer konkreta steg för att elektrifiera byggarbetsplatser. Med fokus på bland annat bygg- och anläggningsprojekt och gatuunderhåll testar man hur eldrivna arbetsmaskiner kan fungera i verkliga miljöer i Göteborg. Elektrifiering inom sektorn är en central del i den omställning som krävs för att nå viktiga miljö- och klimatmål.Content

Bygg- och anläggningssektorn i Sverige har enats om en gemensam färdplan med mål att minska utsläppen av växthusgaser med 50 procent till 2030 och nå nettonollutsläpp år 2045. Användningen av elektriska arbetsmaskiner på byggarbetsplatser, särskilt för energikrävande markarbeten av olika slag, är ett viktigt steg för att nå dessa mål samt för att minska skadliga emissioner som luft och buller.

I projektet Electric Worksite samarbetar 13 olika aktörer för att visa hur elektrifierade arbetsmaskiner, som hjullastare, hjulgrävare och bandgrävare av olika storlekar kan integreras i mindre och större anläggningsprojekt samt skötselverksamheter som gatuunderhåll och snöröjning.

Projektet har ett tydligt fokus på systemperspektivet där arbetsmaskiner, energilager och laddinfrastruktur testas i olika miljöer för att tydliggöra behov av förändringar i tekniska och organisatoriska kringsystem. Kraft läggs även på att bygga upp kunskap och modeller samt att utveckla en metodik avsedd att användas vid en framtida systemdemonstration av en helt elektrifierad byggarbetsplats i Göteborg.

De första testerna startar i augusti 2021. Under projekttidens två år kommer en rad både befintliga och kommande arbetsmaskiner att testas i ett flertal olika urbana miljöer.

Projektpartners
Volvo Construction EquipmentNCCGöteborgs StadChalmers Tekniska högskolaLindholmen Science ParkGöteborg EnergiJohanneberg Science ParkGöteborgs Stads LeasingRISE Research institutes of SwedenABB Electrifications SwedenRiksbyggenHSB GöteborgHögskolan i Halmstad

Vill du veta mer?

Rickard Malm, Projektledare

+46 736 20 29 46 rickard.malm@lindholmen.se

Vill du veta mer?

Peter Selberg , Projektledare

+46 730 57 26 25 peter.selberg@johannebergsciencepark.com LinkedIn