P4SME – Peer for People, Planet, Profit in SME’s

personer samtalar vid bord

I ett samarbete mellan Sverige, Spanien och Estland ska metoder vässas för att bättre kunna stötta hållbar utveckling i små och medelstora företag.

Content

Övergången till ett hållbar samhälle kräver en stark ekonomi. Här är små och medelstora företag är en viktig motor. I detta projekt ska parternas stöd till små och medelstora företag förbättras genom att integrera hållbarhet i affärsstrategier.

Parterna delar god praxis, verktyg och initiativ som hanterar hållbarhetens tre dimensioner, (sociala, miljömässiga, ekonomiska) med stöd från relevanta europeiska externa experter. Peer-learning-aktiviteter tillämpas för att underlätta samarbete och kunskapsöverföring. 

Resultaten samlas i ett så kallat ”Design Options Paper” och kommer att spridas bland internationella nätverk vars medlemmar tillhandahåller stödtjänster till små och medelstora företag och bland relevanta intressenter och myndigheter på alla nivåer.

Genom att göra det kan alla organisationer som arbetar med små och medelstora företag höja kvaliteten på sitt hållbarhetsstöd och bidra till konkurrenskraften hos de små och medelstora företagen i sin krets.

Partners: FUNDECYT Science and Technology Park of Extremadura (SP), Johanneberg Science Park (SE), Tallinn Science Park Tehnopol (EE)) 

Projekttid: 210701-220630

Projektet finansieras av Europeiska unionens Horisont 2020 forsknings- och innovationsprogram under bidragsavtal nr 970887.

Läs mer på EU-kommissionens webbplats: https://cordis.europa.eu/project/id/970887

Logotype Peer for People, Planet, Profit in SMEs

logotype EU H2020

För mer information, kontakta;

Björn Westling, Chef SME-kontakter

+46 708 75 48 63 bjorn.westling@johannebergsciencepark.com LinkedIn