KIVI - Kollaborativ Innovation

KIVI

Grundidén i detta projekt är att vidareutveckla kollaborativ innovation som en väg att öka innovationsförmågan.

Content

Syftet är att öka förmågan att leda och organisera och att samtidigt utveckla vetenskaplig och teoretisk kunskap genom att växelverka med pågående samarbetsprojekt. Och att sprida våra kunskaper.

Två större samverkansprojekt kommer att användas som praktikfall:
- Positive Footprint Housing/Brf Viva 
- ElectriCity

Dessa projekt involverar tillsammans mer än tjugo aktörer och omsätter mer än 500 milj kr. Projektet fokuserar på två frågor: vad kollaborativ innovationsförmåga är och hur ledning och organisering av den kan utvecklas. Forskarna kommer vara ute mycket på fältet och närvara vid ordinarie arbetsgrupps-, koordineringsgrupps- och styrgruppsmöten och intervjua aktörer som deltar och utifrån observationer och analyser kontinuerligt samtala med de koordinerande ledningsgrupperna.

Leds av Johanneberg Science Park. 
Partners är Ecoplan, Chalmers Managing In Between, Riksbyggen och Volvo.

Projektet finansieras av Vinnova.

Projektresultat

Välkommen att ta del av och använda resultaten från projektet!

KIVI - metoder, modeller och verktyg (Ecoplan)

KIVI - Intermediärverktyget, introduktion (Johanneberg Science Park)

KIVI - Intermediärverktyget (Johanneberg Science Park)

 

Vill du veta mer, kontakta;

Björn Westling, Chef SME-kontakter

+46 708 75 48 63 bjorn.westling@johannebergsciencepark.com LinkedIn