Recycling Business Models (RBM)

Recycling Business Models

Syftet med projektet Recycling Business Models (RBM) är att undersöka och analysera möjligheterna att omvandla traditionella science- och teknikparker till hållbara cirkulära system, där ett företags avfall kan utgöra ett annat företags råvara och energikälla.

Content

Projektet kommer att utveckla metodologi och strategi för kartläggning av bland annat avfallsströmmar och utrustning så att dessa kan inkorporeras i livscykeln hos de företag som verkar i en science- och teknikpark. På så sätt kan man minska miljöpåverkan, samtidigt som ett cirkulärt system kan innebära nya affärsmöjligheter för företag verksamma i någon av Europas 300 science- och teknikparker. 80 procent av dessa företag är små och medelstora företag som står för en majoritet av nya arbetstillfällen.

Recycling Business Models (RBM) är ett projekt inom INNOSUP - Peer learning of innovation agencies, under EU:s Horisont 2020. Det är finansierat med €50 000 under perioden oktober 2019 till december 2020, med förlängning pga Covid en bit in i 2021. Projektledare är spanska Parque Tecnologico de Andalucia och projektpartners är Johanneberg Science Park, Göteborg och Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia i Portugal.

Läs mer i en liten flyer om projektet här! Obs på engelska

EU Horizon 2020

För mer information, kontakta:

Björn Westling, Chef SME-kontakter

+46 708 75 48 63 bjorn.westling@johannebergsciencepark.com LinkedIn