SCORE

öppna data

​​​​​​​I SCORE - Smart Cities and Open data RE-use - samarbetar nio städer runt om i Europa med Amsterdam i spetsen. Det handlar om att öppna data, att sänka trösklarna för samarbeten mellan företag i olika länder och driva utvecklingen av nya innovativa lösningar och gemensamma standarder för EU-länder. Detta kommer leda till att digitaliseringstakten ökar i Sverige.

Content

Digitaliseringen av samhället går oerhört fort och i takt med globalisering och urbanisering ses öppna data som en av våra viktigaste råvaror. Öppna data kallas information från offentlig sektor som är tillgänglig att använda för vem som helst, utan andra krav än källhängivelse och vidarelicensiering. Ökat användande av öppna data kan bidra till fler innovativa idéer och till ökad transparens i offentliga verksamheter och generera samhällsnytta för medborgare och företag.

Alla länder som deltar i SCORE kommer att utveckla en testbädd som också är öppen för andra aktörer att delta i. Johanneberg Science Park leder arbetet kring implementering av resultat och lösningar i de olika ländernas testbäddar. Det gör att ett internationellt ekosystem av kunskapsutbyte utvecklas, vilket bidrar till att utveckla hur öppna data kan användas och skapa arbetstillfällen både i Sverige och internationellt.

Att dela data i SCORE-projektet förväntas leda till kraftigt reducerat biltrafikflöde och reducerade koldioxidutsläpp. Tillsammans har dessa nio städer den samlade expertisen och kunskapen som behövs, som de inte skulle kunna få på var sitt håll. I SCORE slår städerna samman sina resurser för att skapa samhällsnytta tillsammans.

Fakta:
Projektets webbsida

Interreg-projekt North Sea Region 
Total budget: 5 855 000 Euro
Göteborgs budget: 520 000 Euro
Projektstart: 2018- 2022
Parter: Amsterdam City (projektledare), Bradford, Hamburg, Bergen, Göteborg, Aberdeen, Aarhus, Ghent, Dordrecht, University of Aarhus, University of Bradford, Amsterdam Data Science. 
Göteborg; Johanneberg Science Park i samarbete med Göteborgs Stad (Konsument- och medborgarservice, Trafikkontoret, Kretslopp och Vatten och Miljöförvaltningen). 

Följ på Twitter

Interreg-projekt North Sea Region

För mer information, kontakta;

Evdoxia Kouraki, Projektledare

+46 709 32 92 17 evdoxia.kouraki@johannebergsciencepark.com LinkedIn

Kommunikationsfrågor:

Eva Hellberg, Kommunikationschef

+46 709 58 21 10 eva.hellberg@johannebergsciencepark.com LinkedIn