FED − Fossil-free Energy Districts

fed illustration

FED är en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla utvecklades på Chalmersområdet tillsammans med nio partners 2016-2019.

Content

FED samfinansierades 2017- oktober 2019 av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom initiativet Urban Innovative Actions, Europakommissionens satsning för att låta städer testa nya lösningar för sina utmaningar. 
 
Partners inom FED: Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park (koordinator på uppdrag av Göteborgs Stad), Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, RISE Research Institutes of Sweden, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter, Chalmers

Testbädden kommer i viss mån att fortsätta finnas i nya projekt och driftas under 2020. 
Är du nyfiken på FED och våra lärdomar?

Välkommen att kontakta oss!

Projektkoordinator - FED

Claes Sommansson, Projektchef

+46 765 54 45 33 claes.sommansson@johannebergsciencepark.com LinkedIn

Projektledare - FED

Stina Rydberg, Projektledare

+46 709 54 14 89 stina.rydberg@johannebergsciencepark.com LinkedIn

Kommunikationsfrågor

Eva Hellberg, Kommunikationschef

+46 709 58 21 10 eva.hellberg@johannebergsciencepark.com LinkedIn