KUL – Klimatneutral Urban Logistik

Paketlevererande roboten HUGO

Elektriska, uppkopplade och automatiserade last-mile leveranser har stor potential att göra stadslogistiken säkrare, effektivare och mer hållbar. I projektet Klimatneutral Urban Logistik (KUL) ska en självkörande robot testas för paketleveranser på Chalmers Campus Johanneberg. Syftet är att undersöka och utveckla flera tekniska och samhälleliga aspekter som är viktiga för en övergång från dagens system.

Content

Godstransporter förväntas öka drastiskt de kommande decennierna. I OECD-länder räknar man med en ökning på upp till 130 procent under perioden 2010 och 2050 och i länder utanför OECD kan man få se ökningar upp till 550 procent. Det ställer höga krav på logistikbranschen som behöver förändras i grunden. Framför allt när det gäller den sista sträckan då varorna ska levereras till slutkund, den så kallade “last mile delivery”. Detta är oftast den mest kostsamma och miljöskadliga delen i hela kedjan.

Förutom att rent praktiskt testa och vidareutveckla ett markgående automatiserat leveranssystem på campus, syftar projektet KUL till att generera ny kunskap om hur stadslogistik påverkar miljön och hur övergången till autonoma lösningar påverkar samhället och infrastrukturen i stort. Dessutom kommer man genom intervjuer och fokusgrupper med användare och människor som kommer i kontakt med roboten i gatumiljö skaffa sig en uppfattning om vilken grad av social acceptans som finns för dessa nya lösningar. 


Klimatneutral Urban Logistik
Utvecklare av robotarna är startupbolaget HUGO som också leder projektet. Övriga partners är Chalmers, Chalmersfastigheter, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Johanneberg Science Park, Ernst Rosén, HSB Göteborg, Akademiska Hus och Trafikkontoret i Göteborgs Stad. Projektet har fått stöd inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Det har en total kostnad på 5,5 miljoner och pågår från november 2019 till och med oktober 2021.
 

Viable Cities        

Logos                    

För mer information, kontakta:

Per Sunnergren, Senior projektledare mobilitet

+46 70 645 70 42 per.sunnergren@johannebergsciencepark.com LinkedIn