SmartUp Accelerator

Bild

Ett antal länder Östersjöregionen skapar ett nätverk för att öka kapaciteten och kompetensen att starta och driva clean tech-företag. Johanneberg Science Park leder ett arbetspaket om hur man utvecklar innovationsstödsystemet.

Content

Vad handlar projektet SmartUp Accelerator om?

Förhoppningen med SmartUp Accelerator är att fler småföretag inom miljöteknik, verksamheter eller tjänster som på andra sätt bidrar till minskad miljöpåverkan, utvecklas och etableras. Det långsiktiga målet med projektet är att bidrar till att Östersjöområdet går i bräschen inom hållbart företagande, entreprenörskap och innovationsutveckling.

Under projektet kommer nätverket att träffas regelbundet, genomföra marknadsanalyser och aktiviteter för att stärka företagens förmågor, det kan till exempel röra sig om bootcamps eller hackathons. Science Parks, inkubatorer och universitet från Finland, Polen, Estland, Lettland, Ryssland och Sverige ingår i nätverket. Johanneberg Science Park kommer i projektet att leda ett arbetspaket om hur man utvecklar innovationsstödsystemet.

Varför är projektet viktigt?
I Östersjöområdet finns stor kapacitet och potential till ökat företagande, men förutsättningarna och möjligheterna för ökad tillväxt har visat sig vara begränsad. Det här projektet är viktigt för att öka kunskapsspridningen mellan länderna och stärka konkurrenskraften i området.

Kommer någonting vara särskilt svårt eller utmanande i projektet?
Björn Westling, som arbetar i projektet från Johanneberg Science Park, tror att det svåraste i projektet kommer bli att ha förmågan att effektivt dela och sprida kunskap inom nätverket, eftersom länderna som deltar i nätverket i många avseenden är väldigt olika, både vad gäller företagskultur och politiskt. 

När?
2017-2020

Vem?
Innovatum AB (SE), Demos Helsinki (FI), Alexanderson Institute (SE), Foundation for Technology Entrepreneurship (PL), European Institute för Innovation reg. assoc. (DE), Johanneberg Science Park (SE), University of Latvia (LV), Foundation Tallinn Science Park Tehnopol (EE), St. Petersburg Foundation for SME Development (RU), The St. Petersburg House Property Owners Association (RU).

smartup    interreg

Projektledare

Björn Westling, Chef SME-kontakter

+46 708 75 48 63 bjorn.westling@johannebergsciencepark.com LinkedIn