Hållbar omställning till biobaserade plaster

bild

För att uppnå målen om minskad klimatpåverkan i Agenda 2030 måste vi ställa om till användning av mer hållbara material. Exempelvis bör plaster med fossil råvara ersättas med biobaserad eller återvunnen råvara. Ofta nämns begreppet bioplast i dessa sammanhang, men vad som menas med en bioplast råder det i dagsläget stor förvirring kring.

Content

Idag finns det en stor osäkerhet kring frågan om och i vilka fall biobaserade plaster är ett socialt och miljömässigt hållbart alternativ till fossilbaserade plaster. Detta beror till stor del på osäkerheter kring hur man ska bedöma hållbarhet för olika typer av biomassa som används som råvara till dessa material. Dessa osäkerheter kan vara ett av skälen till att omställningen till biobaserade plaster går långsammare än tidigare förutspått och att produktionen av dessa plaster inte tilltar i den takt man tidigare har förutspått.

Projektet syftar till att skapa förutsättningar och vägledning för hållbara ställningstaganden hos tillverkande, upphandlande och användande organisationer när det gäller biobaserade plaster. Detta skall ske genom att synliggöra de policyrelaterande frågor och utmaningar som styr hur dessa ställningstaganden tas. På så sätt kan tryggheten i beslut att använda biobaserade plaster för ökad hållbarhet ökas. Inom ramen för projektet kommer befintliga policyer och även de policyinstrument, exempelvis märkningar, guidelines och regelverk, kartläggas. Vidare kommer möjlighet och hinder för en hållbar omställning till biobaserade plaster analyseras och en åtgärdsplan för hur möjligheterna ska stärkas och hindren försvagas kommer vara en av leverablerna vid projektets slut.

I projektet deltar Bengt Dahlgren, Chalmersindustriteknik (projektledning), Göteborgs stad, Hammarplast Medical, Johanneberg Science Park, Procurator, Tarkett och Västra Götalandsregionen. Projektet finansieras av Vinnova.

Läs mer om projektets resultat i vår broschyr här

Här kan du läsa projektets slutrapport

Presentation från frukostseminarium på Johanneberg Science Park 19 februari.

Kontaktperson, Johanneberg Science Park

Caroline Löfgren , (Tjänstledig)

+46 702 11 15 07
Skicka e-post
LinkedIn