Våra projekt

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.

Content

Celsius Innovationskluster

Celsius Innovationskluster är ett efterfrågat samarbetsnav som stödjer städer i sina energisystemomställningar till koldioxidneutrala system genom eff...

Digital Twin for Positive Energy Districts

The DigitalTwins4PEDs project wants to develop a quality assurance process with a digital twin energy model to ensure energy performance in the entire...

EnerGo #greenups

Johanneberg Science Park, Chalmers Ventures och GU Ventures har i uppdrag från Energimyndigheten att som en av sex innovationsmiljöer i Sverige stärka...

HSB Living Lab

Johanneberg Science Park, HSB och Chalmers har initierat HSB Living Lab, ett levande labb med forskning på hållbar boendemiljö....

Industriell Dynamik - rätt matchning för små- och medelstora företag

Små och medelstora företag (SME) spelar en stor roll för tillväxt och sysselsättning i alla regioner. Men på en föränderlig marknad gäller det att hän...

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om

Johanneberg Science Park är samordnare för fokusområdena Större marknad för biobaserade material och drivmedel samt Sunda och klimatsmarta bostäder oc...

Klimatledande Processindustri

Från och med årsskiftet är Lindholmen Science Park värd för Klimatledande Processindustri. ...

Kraftsamling för cirkulärt byggande 2030 - Storstäderna skapar förutsättningar för de som vill gå före

Projektets övergripande mål är ökad uppskalningspotential på lång sikt inom cirkulärt byggande med systematisk delaktighet av storstäder, bransch samt...

PEPP – Public EV Power Pilots

Samverkansprojektet PEPP, Public EV Power Pilots, undersöker om fordon kan användas som energilager för att balansera elnäten. Genom två kommande test...

Termo

Forsknings- och innovationsprogram som drivs av Energimyndigheten och består av ett 60-tal enskilda projekt samt fyra innovationskluster inom framtide...

ThumbsUp

The ThumbsUp project facilitate the development of innovative, thermal energy storage technologies that can easily be integrated into buildings to inc...