Projekt

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.

Content

HSB Living Lab

Johanneberg Science Park, HSB och Chalmers har initierat HSB Living Lab, ett levande labb med forskning på hållbar boendemiljö....

ElectriCity

ElectriCity, ett samarbete mellan forskning, industri och samhälle, där nya lösningar för framtidens hållbara kollektivtrafik utvecklas, demonstreras ...

Positive Footprint Housing

Positive Footprint Housing är tvärvetenskaplig forskning för helhetstänkande kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling....

IRIS - Smart Cities

IRIS är ett femårigt EU-projekt med start 1 oktober 2017. Inom IRIS ska vi testa nya lösningar för stadsutveckling inom energi, mobilitet och IKT. Tot...

FED − Fossil-free Energy Districts

Projektet Fossil-free Energy Districts, FED, är en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila brä...

SCORE

​​​​​​​I SCORE - Smart Cities and Open data RE-use - samarbetar nio städer runt om i Europa med Amsterdam i spetsen. Det handlar om att öppna data, at...

Kontakta

Claes Sommansson, Projektchef

+46 765 544 533
Skicka e-post
LinkedIn