Projekt

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.

Content

Klimatledande Processindustri

Klimatledande Processindustri...

ElectriCity

ElectriCity, ett samarbete mellan forskning, industri och samhälle, där nya lösningar för framtidens hållbara kollektivtrafik utvecklas, demonstreras ...

Positive Footprint Housing

Positive Footprint Housing är tvärvetenskaplig forskning för helhetstänkande kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling....

HSB Living Lab

Johanneberg Science Park, HSB och Chalmers har initierat HSB Living Lab, ett levande labb med forskning på hållbar boendemiljö....

IRIS - Smart Cities

IRIS är ett femårigt EU-projekt med start 1 oktober 2017. Inom IRIS ska vi testa nya lösningar för stadsutveckling inom energi, mobilitet och IKT. Tot...