Våra projekt

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.

Content

Celsius Innovationskluster

Celsius Innovationskluster är ett efterfrågat samarbetsnav som stödjer städer i sina energisystemomställningar till koldioxidneutrala system genom eff...

Industriell Dynamik - rätt matchning för små- och medelstora företag

Industriell Dynamik finansieras av Västra Götalandsregionen och består av 15 medlemsorganisationer som bidrar med olika typer av expertis. Syftet är d...

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om

Johanneberg Science Park är samordnare för fokusområdena Större marknad för biobaserade material och drivmedel samt Sunda och klimatsmarta bostäder oc...

Kraftsamling för cirkulärt byggande 2030 - Storstäderna skapar förutsättningar för de som vill gå före

Projektets övergripande mål är ökad uppskalningspotential på lång sikt inom cirkulärt byggande med systematisk delaktighet av storstäder, bransch samt...

Effektiv Kommunikation - Termo

Forsknings- och innovationsprogram som drivs av Energimyndigheten och består av ett 60-tal enskilda projekt samt fyra innovationskluster inom framtide...

Projekt som flyttat;

HeatMineDH

From March 1st, 2024 is HeatMineDH located at RISE. HeatMineDH is a European project funded by the LIFE Programme which aims to develop business cases...

Klimatledande Processindustri

Lindholmen Science Park är från 2024 värd för Klimatledande Processindustri. ...

PEPP – Public EV Power Pilots

Lindholmen Science Park är från februari 2024 värd för PEPP, Public EV Power Pilots. Projektet undersöker om fordon kan användas som energilager för a...

ThumbsUp

The ThumbsUp project facilitate the development of innovative, thermal energy storage technologies that can easily be integrated into buildings to inc...