Mobilitetskoncept - FlexGate

bil och man på cykel

Ta del av ett nytt koncept: I de flesta nya bostadsområden planeras idag för ett så kallat mobilitetshus där olika mobilitetstjänster och möjlighet till parkering ska erbjudas. Men det är ofta en utmaning att få ekonomin kring dessa platser att gå ihop och att kunna anpassa dem efter olika behov. FlexGate har utrett ett nytt koncept.

Content

Flertalet stadsutvecklingsprojekt bygger och planerar för minskad biltrafik och med ambitionen att den egna bilen ska ersättas av olika typer av delade mobilitetstjänster samlade i någon typ av mobilitetshus eller hub. Syftet är dels minskade utsläpp, dels ett mer effektivt användande av mark då parkeringsytorna kan bli mindre. Men trots en samhällelig vinst har det varit svårt att hitta koncept som gör att ekonomin kring ett mobilitetshus går ihop.

Hypotesen inom FlexGate är att ett mobilitetshus, utöver att erbjuda mobilitetstjänster och skåp för paketutlämning som är vanligt idag, kan användas till fler funktioner, av fler aktörer och över en längre tidsperiod, från byggstart till framtida renoveringar. Det kan till exempel handla om att vara ett center för bygglogistik, återbruk och laddinfrastruktur, men man kan också tänka sig att det kan användas som lokal för medborgardialog, showroom för fastighetsutvecklare eller service som delningstjänster och verkstad för de boende. Ett mobilitetshus behöver också kunna anpassas till framtida automatiserade transportsystem med till exempel självkörande skyttlar och leveransrobotar.

Projektet FlexGate har beviljats finansiering för en sexmånadersperiod från Vinnova via det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden. Johanneberg Science Park koordinerar men även Lindholmen Science Park har en drivande roll. Övriga parter är med som behovsägare och bidrar aktivt med kunskap och erfarenheter. Bland dessa finns offentliga verksamheter som kommun, allmännytta, parkering och avfallshantering samt bygg- och fastighetsbolag, energibolag, mobilitetsleverantörer och akademi. Syftet är att i en förstudie skapa underlag för kommande genomförandeprojekt i något eller några av regionens planerade stadsutvecklingsprojekt.

Resultatseminarium - 230614

FlexGate
Projektet Flexgate finansieras med 500 000 kr av Vinnova, via Drive Sweden – temaområden: Samhällsplanering, Digital infrastruktur och Affärsmodeller. Projekttiden är från den 15 november 2022 till och med 30 juni 2023. FlexGate koordineras av Johanneberg Science Park och övriga projektpartners är: Lindholmen Science Park, MölnDala Fastighets AB, Mölndals Parkerings AB, PEAB Sverige AB, Landvetter Södra Utveckling AB, Framtiden Byggutveckling AB, HSB Göteborg ek för, Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborgs universitet, Riksbyggen ek för, Mölndal Energi AB, Renova Miljö AB, Hub Park AB, Svensk Bygglogistik AB, UnitParking Sweden AB, Hugo Delivery AB, Keolis Sverige AB, Göteborg Energi, Göteborgs Stad Trafikkontoret, Volvo Personvagnar AB och Protek Development Sweden AB.

Logotyp Drive Sweden                 logotyp Vinnova

För mer information, kontakta:

Per Sunnergren, Senior projektledare mobilitet

+46 70 645 70 42 per.sunnergren@johannebergsciencepark.com LinkedIn