Om oss

Johanneberg Science Park – en mötesplats för idé och kunskapsutbyte mellan näringsliv, akademi och samhälle på Chalmersområdet. Fokusområden: Samhällsbyggnad, Energi, Material- & Nanoteknik.

Content

Vi skapar möjligheten till en bred samverkan där näringsliv, forskare, studenter och konkurrenter möts för att utbyta erfarenheter, få nya idéer och skapa bättre affärer i nya sammanhang där allt är möjligt. Vi kallar det för Open Arenas. Kärnan är pågående projekt. Runt om skapar vi mötesplatser, nätverk och strukturer som gör det lätt för partnerna att komma i kontakt med varandra. Ett sammanhang där vi vågar dela kunskap för att bli smartare tillsammans.

Johanneberg Science Park ägs av grundarna Göteborgs Stad och Stiftelsen Chalmers tekniska högskola tillsammans med AB Volvo, Bengt Dahlgren AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, MölnDala Fastighets AB, Peab AB, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Wallenstam och White arkitekter.

Johanneberg Science Park är en av sex Science Parks i regionen. Vi är också en av 80 innovationsmiljöer över hela Sverige, som tillsammans har över 5000 företag med cirka 72 000 sysselsatta. Läs mer om SISP, Swedish Incubators & Science Parks här.

Vill du veta mer, kontakta;

Mats Bergh, VD

+46 708 16 75 94
Skicka e-post
LinkedIn