Innovation i Samverkan - Liten möter Stor 

dogs

Små och stora företag behöver varandra på olika sätt för att vara innovativa. Men inom samhällsbyggnadsbranschen finns inget systematiserat sätt för dem att mötas. Det vill Johanneberg Science Park ändra på med konceptet Innovation i Samverkan - Liten Möter Stor, som fått finansiering för en förstudie under 2021.

Content

Med hjälp av handelsstudenten Niclas Hjertqvist, som gjorde sitt mastersarbete inom Matixprogrammet på Johanneberg Science Park, lades grunden till projektet. Bland annat undersöktes de faktorer som kan göra det svårt för små och stora företagskulturer att mötas och samverka. Men snart stod det även klart att samhällsbyggnadsområdet, med sina bygg- och bostadsbolag, inte har draghjälp av större aktörers innovationshubbar på samma sätt som andra branscher har.

Förstudien, som ska vara klar i slutet av september 2021, ska, utöver omvärlds- och behovsanalyser, förankra initiativet hos ett antal större företag och identifiera aktörer i innovationssystemet som kan bidra när man övergår i en genomförandefas. Att små företag kan få draghjälp av de stora företagens resurser, nätverk och strukturer är inte svårt att förstå. Men även de stora företagen behöver koppla upp sig mot de små företagens fördelar - innovativa idéer, flexibilitet och örat mot asfalten - för att inte halka efter i en utveckling som går allt snabbare och inte sällan behöver de lite guidning längs vägen.

Johanneberg Science Park har beviljats medel från Västra Götalandsregionen och ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden för förstudien Innovation i Samverkan - Liten möter Stor under perioden 2 januari 2021 till 30 september 2021. Total budget är 1 miljon kronor.

Slutrapporten hittar du på den här länken

Europeiska regionala utvecklingsfonden - Logotyp

Västra Götalandsregionen

För mer information, kontakta;

Katarina Nordström, Affärsutveckling

+46 709 35 38 60 katarina.nordstrom@johannebergsciencepark.com LinkedIn