Energilager i brf Viva

Batterirum i brf Viva

I Energilager i brf Viva testas möjligheten att lagra solel i begagnade elbussbatterier. Bussbatterierna kommer från linje 55 som ingår i ElectriCity samarbetet och får sin första praktiska tillämpning i Bostadsrättsföreningen (Brf) Viva, med 132 bostäder på Guldheden, intill Chalmersområdet i Göteborg.

Content

Förberedelser 

Bussbatterier 

Hållbart boende 

Syftet är att skapa en bättre förståelse kring hur bostäder och energisystem kan samverka och bidra till mer resurseffektiv användning av batterier i hus och fordon. Energilagret är en del av Riksbyggen Positive Footprint Housing – tvärvetenskaplig forskning för helhetstänkande kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling.

Projektet ska pågå under fem år och målet är att testa, utvärdera och redovisa hur de begagnade elbussbatterierna kan användas i olika tillämpningar som:

•    Lagring av lokalproducerad solel
•    Effekthantering vid laddning av elfordon
•    Effekthantering av hela fastighetens elanvändning
•    Effekthantering utifrån behov i elnäten, fjärrstyrning
•    Inköp av el efter Nordpols spotpris
•    Samverkan med styrning av växling mellan fjärrvärme och bergvärme
•    Samverkan med styrning av värmelager

Energilager i brf Viva är en del av forskningsprojektet Riksbyggen Positive Footprint Housing. Det finns också en koppling till ElectriCity-samarbetet genom bussbatterierna som används. Detta kan med fördel användas som hävstång i kommunikationen kring energilagret.

EU projektet IRIS – Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities, medfinansierar återanvändning av batterierna från bussen i Riksbyggens brf Viva.  IRIS har fokus på demonstrationslösningar inom Energi, mobilitet, IKT och medborgarengagemang.

Projektpartners i Energilager i brf Viva : Volvo Bussar, Göteborg Energi, Johanneberg Science Park, Riksbyggen.

Läs mer
Brf Viva och Positive Footprint Housing
ElectriCity
IRIS

IRIS logo

EU SCC logo

För mer information, kontakta;

Claes Sommansson, Projektchef

+46 765 54 45 33 claes.sommansson@johannebergsciencepark.com LinkedIn