Chalmers Five Star Campus - testarenor för hållbara lösningar

Campus bild

Chalmers campus ska vara och upplevas som öppna, attraktiva och hållbara. De ska väcka nyfikenhet och stimulera till innovation och på ett lättillgängligt sätt öka förståelsen för den hållbarhetsforskning som bedrivs på Chalmers.

Content

Five star campus syftar till att utveckla Chalmers campusområden så att de väcker internationell uppmärksamhet och uppfattas som attraktiva, experimenterande miljöer som konkretiserar och synliggör Chalmers vision ”För en hållbar framtid”. Campus ska förkroppsliga bilden av Chalmers som en innovativ högskola i världsklass – att vistas på våra campus ska vara kul!  På Chalmers campus pågår många spännande projekt och satsningar inom hållbarhetsområdet som five star campus samlar, visualiserar och kommunicerar.

Vi verkar för att fler utmaningsdrivna test- och demonstrationsprojekt skapas i samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle, för att stärka övergången till hållbara system. Campusområdena är väl lämpade för sådana samverkansprojekt av flera anledningar. Dels är de centralt belägna och väl sammanhållna områden med få fastighetsägare, vilket gör dem till något mer kontrollerade miljöer än vanliga stadsdelar som normalt har en stor mängd fastighetsägare och andra aktörer. Dels befolkas campusområdena av vår främsta tillgång: tusentals teknik- och samhällsintresserade studenter, forskare och andra anställda som bidrar med egna innovativa idéer och stort engagemang i test- och demoprojekt. Chalmers stora erfarenhet av samverkan med näringsliv och samhälle kommer också tas till vara och utvecklas inom programmet.  

Några satsningar inom Five star campus är väl synliga och lättillgängliga i den fysiska campusmiljön, medan andra kräver lite mer av den nyfikne för att upptäckas. Five star campus verkar för att aktivt visualisera och kommunicera de test- och demonstrationsprojekt som startas på campusområdena. Läs mer om projekten nedan.

Läs mer

För mer information, kontakta

Per Sunnergren, Senior projektledare mobilitet

+46 70 645 70 42 per.sunnergren@johannebergsciencepark.com LinkedIn