MoJo – Hållbar mobilitetstjänst för verksamma på Campus Johanneberg

Elbilar på Chalmers

Anställda på Chalmers och andra företag verksamma på campusområdet ett nytt mobilitetskoncept. Via en app kan de enkelt kunna boka olika typer av kortare tjänsteresor och få tillgång till hållbara färdmedel så som elbilar, elcyklar och kollektivtrafik. Syftet är att främja hållbart resande bland de anställda och att öka områdets attraktivitet.

Content

Att samnyttja fordon i syfte att minska klimatpåverkan och bättre utnyttja centralt belägen mark som idag används som parkeringsplatser är en växande trend som stadsplanerare i hela Europa jobbar med att utveckla. I Göteborg testas bland annat konceptet EC2B, som inom ramen för EU-projektet IRIS Smart Cities, framgångsrikt etablerats i det nybyggda Brf Viva i Guldheden. Med projektet MoJo ska tjänsten utvecklas ytterligare.  

Målet är att under ett och ett halvt års tid demonstrera konceptet på Chalmersområdet i Johanneberg i nära samarbete med tjänsteleverantörer, fastighetsägare och arbetsgivare. I en första får nu  300-500 användare tillgång till tjänsten som innefattar fysiska resurser som elcyklar och elbilar (inklusive den existerande elbilspoolen Move About). Fordonen är samlade på fyra mobilitetshubbar runt om på campus, men tjänsten erbjuder också resor med kollektivtrafik. I projektet ingår också att förbereda för en möjlig kommersiell upphandling av en gemensam mobilitetstjänst i området efter projektettidens slut.

Du som är anställd hos någon partner i MoJo erbjuds möjlighet att testa mobilitetstjänsten. Själva demonstrationen är förlängd och pågår i parternas egen regi oktober-december 2021.

Läs mer om hur det går till

Anmäl ditt intresse 

Den 10 juni arrangerades ett webinar för alla partners anställda.
Se webinaret
Ta del av presentationerna (inkl kontaktuppgifter)

Kontakt 

Rasmus Sundberg, rasmus.sundberg@trivector.se010-456 56 45

Projektet MoJo är ett samarbete mellan EC2B, Chalmers, Chalmersfastigheter, HSB, Akademiska HusJohanneberg Science Park och Smart Resenär i Sverige. Projektet koordineras av EC2B och pågår från november 2019 till oktober 2021. Energimyndigheten finansierar med drygt 1,6 miljoner kronor. 

Mobilitetstjänsten har tidigare utvecklats i IRIS Smart Cities med finansiering genom Smart Cities & Communities, Lighthouse projekt inom programmet Horizon2020. 

Energimyndigheten
 

 EU SCC logo        IRIS logo

För mer information, kontakta:

Per Sunnergren, Senior projektledare mobilitet

+46 70 645 70 42 per.sunnergren@johannebergsciencepark.com LinkedIn