Guldhus

Mötesplats för näringsliv, akademi och samhälle.

Johanneberg Science Park - mötesplats för idé och kunskapsutbyte.
Fokusområden: Samhällsbyggnad, Energi, Material- & Nanoteknik.
#johannebergsp

 

430 nya kontorsarbetsplatser 2019

Följ bygget live!

Just nu uppförs "A Working Lab", den andra etappen vid Johanneberg Science Park på Chalmersområdet. Byggnaden ska bli både en innovationsarena och en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer. Byggherre: Akademiska Hus, Arkitekt: Tengbom Arkitekter, Samverkansentreprenör: Byggidalog

Testbädd för energiföretag

Samverkansmöjligheter

Vi söker bolag som är intresserade av att utveckla och demonstrera olika tekniker för att producera, lagra och handla med el, värme och kyla.

Lediga lokaler

Etablera

Etablera din verksamhet på Chalmersområdet. När forskning och innovation.

Aktuella projekt

Johanneberg Sience Park driver, formerar och coachar samarbetsprojekt.  

AllAgeHub

Samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik....

ElectriCity

ElectriCity, ett samarbete mellan forskning, industri och samhälle, där nya lösningar för framtidens hållbara kollektivtrafik utvecklas, demonstreras ...

Västsvenska Kemi- och Materialklustret

Hur skapar vi en fossiloberoende framtid? Med nytänkande, beslutsamhet och kreativa idéer arbetar Västsvenska Kemi- och Materialklustret för att minsk...

Kunskapsnavet

Johanneberg Science Park erbjuder ett omvärldsbevakningsbrev, som skickas ut varje vecka. Det är orienterat mot våra profilområden och navet mellan näringsliv, akademi och samhälle. Omvärldsbevakningsbrevet sammanställs av Ann-Marie Strand, som har lång erfarenhet som professionell omvärldsbevakare.

Prenumerera

Utveckla ditt företag

Vi är övertygade om att det är företag som är regionens och landets framtida tillväxtmotorer och vi vill därför vara en resurs som hjälper företagen att dra nytta av ny kunskap och kompetens.

Samverkanspartner

Vi söker kontinuerligt nya samverkanspartners för kommande ansökningar och pågående projekt. ...

Partner - Delägare

Som partner får du tillgång till ett starkt nätverk för att utveckla ditt eget företag. ...

Små och medelstora företag

Bli medlem i vårt nätverk och ta del av en rad förmåner...

Hyresgäst

Som hyresgäst erbjuds du en kreativ och utvecklande miljö med tillgång till mötesplatser, nätverksskapande aktiviteter, konferensmöjligheter samt serv...

Medlemskap för små och medelstora företag

Genom medlemskapet får du rabatterat pris på våra erbjudande, omvärldsbevakning, tillgång till vårt nätverk och branschträffar.

Bli medlem

  • Kompetensuveckling
  • Rådgivning
  • Marknadsföring
  • Nätverkande

Samarbetspartners

Ägare

Finansiärer

Partners