Detalj av guldfärgat hus

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö.

.

Fastighetsbranschens omställningspodd

Podd för hur du som kommun eller företag kommer i gång med att bygga i trä, återbruka, energieffektivisera och bana väg för biobaserade byggmaterial. ...

Replication guide for open-source smart city solutions

A replication guide for open-source smart city solutions from one city to another. The activities are part of the SCORE-project where nine cities shar...

Kostnadsfri grundkurs i Värdelogik: Nya erbjudanden och fler nya kunder 

Drömmer du om långvariga och lönsamma relationer med dina kunder? Vill du bryta dig fri från priskonkurrensens trånga grepp? Är du redo att omdefinier...

Rapport: Batterier i fastigheter för nybörjare

Våren 2023 genomförde vi ett kunskapshöjande projekt med våra partners Norconsult, Bengt Dahlgren och Maple Energy AB. Samarbetet mynnade ut i en rapp...

Smart City Solutions - Magazine

Over five years ago, in 2017, a large group of people from all over Europe embarked upon an innovation journey to make their cities more sustainable a...

Hållbara Smarta Parker 

Ta del av lösningar för att uppvärdera grönyta, effektivisera arbetet och sänka miljöbelastningen. Hållbara Smarta Parker visar både internt och för r...

ScALES: El, effektbehov i stadsdelsutvecklingsprojekt

Ta del av rapport och webinar. ScALES har studerat energi- och effektbehov i såväl byggskede som efter inflyttning. Jämfört olika scenarier för att id...

Mobilitetskoncept - FlexGate

Ta del av ett nytt koncept: I de flesta nya bostadsområden planeras idag för ett så kallat mobilitetshus där olika mobilitetstjänster och möjlighet ti...

Guide: Minska inköp av fossilbaserade engångsprodukter

Denna guide är en vägledning om hur verksamheter kan arbeta för att minska sina inköp av engångsprodukter, framförallt de av fossilbaserad plast, och ...

Våra projekt

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tills...

Nätverk

Våra nätverk ger tillgång till sammanhang med stora utvecklingspotential och möjligheter att delta i processer som leder till nya innovationer. ...

Om oss

Johanneberg Science Park samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora ...

Finansiärer