Guldhus

Mötesplats för näringsliv, akademi och samhälle.

Johanneberg Science Park - mötesplats för idé och kunskapsutbyte.
Fokusområden: Samhällsbyggnad, Energi, Material- & Nanoteknik.
#johannebergsp

Bli medlem

Erbjudande

Hyresgäst

Vi erbjuder platser på vårt samverkansplan. Aktivitetsbaserade arbetsplatser med unik möjlighet att knyta kontakter och samverka. En fantastisk miljö i café och restaurang som drivs av OOTO. Bygget är igång för nästa etapp, en möjlighet att skräddarsy kontorslösningar efter era önskemål.

Vässa din affärsmodell

Hållbara affärsmodeller

Vi bjuder in till ett nytt varv av Affärsmodellskliniken. Kliniken är en workshopsserie där vi vänder på hållbarhetsarbetet och närmar oss utmaningarna från ett affärsutvecklande perspektiv.

30 maj

Brännboll

Det är dags för vår årliga brännboll. Vi bjuder in företagare och organisationer på Campus Johanneberg till brännboll, lättare förtäring och trubadur. Välkommen att titta eller vara med och spela!

Aktuella projekt

Johanneberg Sience Park driver, formerar och coachar samarbetsprojekt.  

AllAgeHub

Forsknings-, innovations- och utvecklingscentrum som ska främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik....

ElectriCity

ElectriCity, ett samarbete mellan forskning, industri och samhälle, där nya lösningar för framtidens hållbara kollektivtrafik utvecklas, demonstreras ...

HSB Living Lab

Johanneberg Science Park, HSB och Chalmers har initierat HSB Living Lab, ett levande labb med forskning på hållbar boendemiljö....

Kunskapsnavet

Johanneberg Science Park erbjuder ett omvärldsbevakningsbrev, som skickas ut varje vecka. Det är orienterat mot våra profilområden och navet mellan näringsliv, akademi och samhälle. Omvärldbrevet sammanställs av Ann-Marie Strand, som har lång erfarenhet som professionell omvärldsbevakare.

Prenumerera

Utveckla ditt företag

Vi är övertygade om att det är företag som är regionens och landets framtida tillväxtmotorer och vi vill därför vara en resurs som hjälper företagen att dra nytta av ny kunskap och kompetens.

Samverkanspartner

Vi söker kontinuerligt nya samverkanspartners för kommande ansökningar och pågående projekt. ...

Partner - Delägare

Som partner får du tillgång till ett starkt nätverk för att utveckla ditt eget företag. ...

Små och medelstora företag

Bli medlem i vårt nätverk och ta del av en rad förmåner...

Hyresgäst

Som hyresgäst erbjuds du en kreativ och utvecklande miljö med tillgång till mötesplatser, nätverksskapande aktiviteter, konferensmöjligheter samt serv...

Medlemskap för små och medelstora företag

Genom medlemskapet får du rabatterat pris på våra erbjudande, omvärldsbevakning, tillgång till vårt nätverk och branschträffar.

Bli medlem

  • Kompetensuveckling
  • Rådgivning
  • Marknadsföring
  • Nätverkande

Samarbetspartners

Ägare

Finansiärer

Partners