Detalj av guldfärgat hus

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö.

.

Fastighetsbranschens omställningspodd

Podd för hur du som kommun eller företag kommer i gång med att bygga i trä, återbruka, energieffektivisera och bana väg för biobaserade byggmaterial. ...

Rapport: Batterier i fastigheter för nybörjare

Våren 2023 genomförde vi ett kunskapshöjande projekt med våra partners Norconsult, Bengt Dahlgren och Maple Energy AB. Samarbetet mynnade ut i en rapp...

Guide: Minska inköp av fossilbaserade engångsprodukter

Denna guide är en vägledning om hur verksamheter kan arbeta för att minska sina inköp av engångsprodukter, framförallt de av fossilbaserad plast, och ...

Om oss

Johanneberg Science Park - Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad. Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor o...

Nätverk

Som medlem i något av våra nätverk får ditt företag tillgång till sammanhang med stora utvecklingspotential och möjligheter att delta i processer som ...

Våra projekt

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tills...

Samarbetspartners

Ägare

Partners

Finansiärer