leveransrobot och autonom buss

Autonoma fordon möts

18 partners i nytt mobilitetsprojekt

Workshop

Vi fortsätter driva på

för en klimatsmart Västra Götalandsregion

Chalmers Teknikpark och Brf Viva

Ny koppling för delad energi

Bostäder och kontor växelverkar i framtidens smarta energisystem

Glada människor vinkar

Unik accelerator igång

Sex bolag utvecklar sina tjänsteerbjudanden

Information med anledning av COVID-19 
Vi förhåller oss till de riktlinjer och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, UD och Göteborgs Stad har angående coronaviruset. Johanneberg Science Parks verksamhet fortlöper, men det dagliga arbetet sker delvis hemifrån. Våra medarbetare är några dagar i veckan på kontoret och annars tillgängliga via telefon och e-post. Restaurang WASTE på Sven Hultins Plats 5 (A Working Lab) och café och restaurang OOTO  Sven Hultins Plats 1-2 är öppna. Akademiska Hus och Chalmersfastigheter vidmakthåller funktion i fastigheterna och säkerställer den operativa driften. Öppettiderna i lokalerna kan varieraSå länge du är frisk är du välkommen att besöka oss. Tänk på att tvätta händerna och att hålla avstånd, så bidrar vi tillsammans till att smittan inte sprids!

På området

Johanneberg Science Park ligger beläget i stadsdelen Johanneberg i centrala Göteborg. På ena sidan gränsar det till Mossens idrotts- och grönområde oc...

Nätverk

Som partner i Johanneberg Science Park eller som medlem i något av våra nätverk får ditt företag tillgång till sammanhang med stora utvecklingspotenti...

Våra projekt

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tills...

Samarbetspartners

Ägare

Partners

Finansiärer