Byggarbetsplats

Elektrifierade byggarbetsplatser

Nytt samarbete inom ElectriCity

Byggmaterial

Så återbrukar du smart

Ladda ner vår handbok!

Fabrik i skymning

Anläggning för bio-eten möjlig

Grunden lagd inom Klimatledande Processindustri

Översikt över Johanneberg Science Park

Besök oss virtuellt!

Ta en digital rundtur i prisbelönta byggnader

Information med anledning av COVID-19 
Vi förhåller oss till de riktlinjer och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, UD och Göteborgs Stad har angående coronaviruset. Johanneberg Science Parks verksamhet fortlöper, men det dagliga arbetet sker delvis hemifrån. Våra medarbetare är några dagar i veckan på kontoret och annars tillgängliga via telefon och e-post. Restaurangerna WASTE på Sven Hultins Plats 5 (A Working Lab) och Einstein i Chalmers Teknikpark är öppna. På Sven Hultins Plats 1-2 är café OOTO i guldhuset och restaurang OOTO i svarta huset öppna. Akademiska Hus och Chalmersfastigheter vidmakthåller funktion i fastigheterna och säkerställer den operativa driften. Öppettiderna i lokalerna kan varieraSå länge du är frisk är du välkommen att besöka oss. Tänk på att tvätta händerna och att hålla avstånd, så bidrar vi tillsammans till att smittan inte sprids!

På området

Johanneberg Science Park ligger beläget i stadsdelen Johanneberg i centrala Göteborg. På ena sidan gränsar det till Mossens idrotts- och grönområde oc...

Nätverk

Som partner i Johanneberg Science Park eller som medlem i något av våra nätverk får ditt företag tillgång till sammanhang med stora utvecklingspotenti...

Våra projekt

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tills...

Samarbetspartners

Ägare

Partners

Finansiärer