S3 - Shared Shuttle Services

S3 - Shared Shuttle Services

S3-projektet (Shared Shuttle Services) testar hur självkörande skyttlar kan förbättra stadstransporter, genom att tillåta ökad förtätning av staden och minska behovet av parkeringsplatser.

Content

Projektet är ett samverkansprojekt med 16 parter, däribland RISE, Chalmers, Västtrafik, Ericsson och Göteborgs Stad. Första testet gjordes på campus Johanneberg och rutten innehöll hållplatserna Chalmersplatsen, Johanneberg Science Park och biblioteket. Hösten 2020 till våren 2021 testas S3 på Lindholmen i en blandad trafikmiljö.

Läs mer om S3 >>

För mer information, kontakta:

Per Sunnergren, Senior projektledare mobilitet

+46 70 645 70 42 per.sunnergren@johannebergsciencepark.com LinkedIn