Testbädd för hållbara lokala energisystem

Chalmersområdet

Lokala energisystem har visat sig vara en viktig pusselbit för framtidens hållbara energisystem. Sveriges målsättning med en 50 % effektivare energianvändning ska uppnås till 2030, parallellt med trender som urbanisering samt elektrifiering inom bland annat transport-, industri- och byggsektorn.  På Chalmers campus finns sammankopplad infrastruktur för ett lokalt energisystem med tre energibärare, el, värme och kyla, som kan nyttjas av externa aktörer för att testa och demonstrera produkter, tjänster och helhetslösningar.

Content

Många tekniker finns idag tillgängliga på marknaden, men det finns samtidigt många nya aktörer som vill ta plats på denna växande marknad och vara med när implementering av lokala energisystem sker i större omfattning än i nuläget.

Fokus för testbädden på Chalmers campus ligger på fastighetsnära produktion och lagring av el, värme och kyla, samt digitala produkter och lösningar, exempelvis energy management systems. Men vi är öppna för olika typer av hållbara idéer som på olika sätt strävar efter ökad energieffektivitet, förbättrad effekthantering eller liknande.

Mer än infrastruktur!

En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö som är öppen att använda för till exempel företag, akademi och andra organisationer med syfte att samverka kring utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar inom olika områden. Kopplat till infrastrukturen på campus finns även en organisation som tar emot och lotsar aktörer rätt och på olika sätt kan stötta i utvecklingsarbetet. Vi har även ett community med personer med olika kompetenser och organisatoriska bakgrunder, där vi samverkar för nya projekt, utbyter tankar och erfarenheter och bygger kunskap tillsammans.

JSPs nätverk med fastighetsägare och stadsutvecklingsprojekt ger goda möjligheter för tester även i demo-skala.

Du som företagare kan driva egna projekt, med stöd av oss, men även utveckla samverkansprojekt med aktörer från företag och akademi som finns i testbäddens community.

Välkommen att höra av dig!

Chalmers testbädd för hållbara lokala energisystem tog sin början i projektet FED – Fossil Free Energy Districts – som fram till slutet av 2019 bedrivits på området. Läs mer om projektet och resultaten här.

Projektpartners: 
Akademiska Hus, Chalmers, Chalmersfastigheter AB, Göteborg Energi, RISE

Leds av Johanneberg Science Park.

Kontakt för frågor

Stina Rydberg, Projektledare

+46 709 54 14 89 stina.rydberg@johannebergsciencepark.com LinkedIn