Transnational Living Lab for Active Ageing

Internationellt samarbete med fokus på sociala och tekniska innovationer för en åldrande befolkning.

Content

Linnéuniversitetet har tillsammans med Johanneberg Science Park beviljats forskningsmedel från Vinnova för att utveckla och testa sociala innovationer som möter behov och möjligheter kopplade till en åldrande befolkning, tillsammans med University of Tokyo, Japan. Johanneberg Science Parks roll är att föra in näringslivsperspektivet samt att arbeta med exempelvis implementering av tjänster och lösningar av social och teknisk karaktär. Detta i samverkan med AllAgeHub.

Partners är Linnéuniversitetet, Johanneberg Science Park, University of Tokyo och IKEA. Finansieringen kommer från Vinnova.

Vill du veta mer, kontakta;

Eva Edman Pavic, Projektkoordinator

+46 721 63 28 64 eva.pavic@johannebergsciencepark.com LinkedIn