Dina personuppgifter

Johanneberg Science Park har tillgång till personuppgifter som behövs för vår egen verksamhet.

Content

Vi lagrar personuppgifter (namn och e-post) som lämnas i samband med anmälan till vårt omvärldsbrev för framtida utskick om du godkänt lagring. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter.

Vi lagrar personuppgifter (namn, telefon, e-post, eventuella allergier) som lämnas i samband med anmälningar till seminarier, workshoppar eller liknande event. De sparas så länge som det krävs för administration och redovisning samt som vi utifrån din yrkesroll bedömer att du har intresse och är en potentiell besökare hos oss.
Vi lagrar endast dina personuppgifter för framtida utskick om du godkänt det.
När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter.

Ibland hämtar vi personuppgifter från andra källor utifrån din yrkesroll, då vi bedömt att du kan vara intresserad av specifika arrangemang. Dessa källor kan vara din arbetsgivare eller sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer. Samarbetspartners på våra evenemang får i vissa fall tillgång till personuppgifter för det enskilda evenemang man samarbetar kring.

Du kan när som helst välja att avregistrera dig genom att kontakta oss på e-postadressen info@johannebergsciencepark.com

Johanneberg Science Park är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Kontakta oss på e-postadressen info@johannebergsciencepark.com om du har frågor om hur vi hanterar personuppgifter.