TJIVA – Tjänsteinnovationsaccelerator växlar upp innovationsnivån på tjänster

händer håller tomtebloss

TJIVA tar ledningen som den första tjänsteinnovationsacceleratorn i Sverige, och troligtvis även i Europa, med en specifik inriktning på små och medelstora tjänsteföretag och tillverkande bolag som vill stärka sina tjänsteerbjudanden. Sedan starten har närmare 300 företag erbjudits individuellt anpassade rekommendationer och stöd.

Content

I en tid då världen genomgår en omvälvande teknikrevolution, accelererar tjänstefieringen, och företag måste anpassa sig för att förbli relevanta. TJIVA har utvecklat effektiva metoder och verktyg för att hjälpa företag att utforska nya tankesätt, förbättra sina processer och stärka sin innovationsförmåga. Resultaten har lett till ökad konkurrenskraft bland företagen och vi har förbättrat vår förmåga som rådgivare.

Projektet har under sin senare del arbetat målinriktat för mer mångfald och inkludering för att nå nya målgrupper med sitt erbjudande, till exempel utlandsfödda eller företagare i förortsområden.

Utöver detta har TJIVA skapat en exklusiv grundkurs i värdeskapande logik, som uppmuntrar företag att utforska kundernas behov på nya sätt och skapa verksamheter som matchar dessa behov. Kursen erbjuds kostnadsfritt. 

Dokumentärfilmen nedan bjuder på vårt arbete, fallgropar, framgångar och lärdomar.

Partners
Bakom acceleratorn står ett partnerskap bestående av tre aktörer som alla bidrar med relevant och värdefull kompetens: 
•    Johanneberg Science Park har ett stort nätverk av företag i regionen samt en gedigen erfarenhet av innovations- och projektledning. 
•    Founders Loft är en av Vinnova utsedda excellensinkubatorer och arbetar med tjänsteinnovation som fokusområde sedan 2010. 
•    RISE Research Institutes of Sweden bedriver forskning inom innovationsförmåga och tjänsteinnovation för att stödja kunder och partners. 

Total projektkostnad: 10 miljoner kronor, varav Västra Götalandsregionen står för omkring 7 miljoner kronor och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden för drygt 3 miljoner kronor. 
Pågår till september 2022. 

#tjiva #affärsutveckling #tjänsteinnovation #tjänstelogik

Till TJIVAs webbplats

 

Västra Götalandsregionen

ERUF logo

För mer information, kontakta;

Björn Westling, Chef SME-kontakter

+46 708 75 48 63 bjorn.westling@johannebergsciencepark.com LinkedIn