TJIVA – växlar upp innovationsnivån på tjänster

händer håller tomtebloss

Tjänsteinnovationsacceleratorn erbjuder kunskap om affärslogiker och hur innovationsarbetet ska bedrivas för att nå ökad konkurrenskraft.

Content

Till TJIVAs webbplats

TJIVA ger möjlighet att testa flera komponenter och processer, som riktade utbildningar, tjänsteinnovationslab och peer-to-peer nätverk samtidigt som vi etablerar en fysisk lokal på Johanneberg Science Park. Ambitionen på sikt är att företag får med sig verktyg från acceleratorn som gör att de kan fortsätta arbeta med innovation på egen hand.  

TJIVA är den första acceleratorn i Sverige, och troligtvis även i Europa, som helt fokuserar på små och medelstora tjänsteföretag och tillverkande bolag som vill öka tjänsteinnehållet i sina produkter.

Partners
Bakom acceleratorn står ett partnerskap bestående av tre aktörer som alla bidrar med relevant och värdefull kompetens: 
•    Johanneberg Science Park har ett stort nätverk av företag i regionen samt en gedigen erfarenhet av innovations- och projektledning. 
•    Founders Loft är en av Vinnova utsedda excellensinkubatorer och arbetar med tjänsteinnovation som fokusområde sedan 2010. 
•    RISE Research Institutes of Sweden bedriver forskning inom innovationsförmåga och tjänsteinnovation för att stödja kunder och partners. 

Total projektkostnad: 10 miljoner kronor, varav Västra Götalandsregionen står för omkring 7 miljoner kronor och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden för drygt 3 miljoner kronor. 
Pågår till september 2022. 

#tjiva #affärsutveckling #tjänsteinnovation #tjänstelogik
 

Västra Götalandsregionen

ERUF logo

För mer information, kontakta;

Björn Westling, Chef SME-kontakter

+46 708 75 48 63 bjorn.westling@johannebergsciencepark.com LinkedIn