Skogsprogrammet

collage

Tio organisationer är överens om att arbeta tillsammans för att nå målen som beskrivs i Skogsprogrammet Västra Götaland. Fokus är att främja ett hållbart skogsbruk, nya innovationer, ett lönsamt företagande och ökad jämställdhet i sektorn. Johanneberg Science Park och Innovatum Science Park samordnar uppstarten.

Content

Skogsprogrammet är ett nytt sätt att samverka för bland annat skogsägare, myndigheter, forskare, företagare, kommuner och andra med intresse av ett hållbart nyttjande av skogen. Programmet kommer att fyllas av seminarier, kurser, studiebesök och forskningsprojekt där balansen mellan miljö, ekonomiska aspekter och skogens sociala värden blir viktig. Jämte samarbete är utveckling, dialog och medvetenhet ledord för arbetet.

Följande organisationer har ställt sig bakom avsiktsförklaringen i programmet: Västra Götalandsregionen, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) i Västra Götaland, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Södra skogsägarna, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap), Skogsstyrelsen och kommunalförbunden i Fyrbodal, Skaraborg, Boråsregionen Sjuhärad och Göteborgsregionen.

Läs pressmeddelandet om satsningen

Läs Skogsprogrammet Västra Götaland 

Kontakt för frågor på Västra Götalandsregionen

Robin Kalmendal, regionutvecklare Västra Götalandsregionen
Telefon: 076-136 54 03
E-post: robin.kalmendal@vgregion.se

Västra Götalandsregionen logga

Vill du veta mer?

Claes Sommansson, Projektchef

+46 765 54 45 33 claes.sommansson@johannebergsciencepark.com LinkedIn