Chalmers ska bli ett område för alla

11 augusti 2011

Området vid Chalmers kan förvandlas från ett område för de som studerar eller arbetar där, till en levande stadsdel för allmänheten. En plats full av ...

Du är viktig för oss

18 april 2011

Vi är i ett intensivt skede med att knyta nya delägare till oss. Ett erbjudande som ger ditt företag en möjlighet att i nära samverkan med andra för...

Fokus på SME företag

10 april 2011

Vi har inlett en dialog med ett antal företag med potential och önskan att gå in i expansion. Syftet är att kartlägga behov och önskemål på samverkans...

Kreativa idéer om vår fysiska miljö

10 april 2011

Ett första steg med mål att etablera en kontinuerlig kontakt med alla företag som är verksamma på Campus Johanneberg har gjorts. Den 6 april bjöd vi i...