Fokus på SME företag

10 april 2011

Vi har inlett en dialog med ett antal företag med potential och önskan att gå in i expansion. Syftet är att kartlägga behov och önskemål på samverkans...

Kreativa idéer om vår fysiska miljö

10 april 2011

Ett första steg med mål att etablera en kontinuerlig kontakt med alla företag som är verksamma på Campus Johanneberg har gjorts. Den 6 april bjöd vi i...