Raketavstamp för Johanneberg Science Park

8 juni 2011

AB Volvo, Göteborg Energi, HSB och Riksbyggen blir huvuddelägare i Johanneberg Science Park AB. Den gemensamma nämnaren är möjligheten att i nära samverkan med andra företag, institut och universitet stärka sin konkurrenskraft och tillväxtpotential, genom tillgång till spetskompetens och attraktiv rekryteringsmiljö. Representanter för företag och forskare talar om värdet av samarbete vid Johanneberg Science Parks lansering den 8 juni.

Johanneberg Science Park har bildats 2009 av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och Göteborgs Stad med målsättningen att utveckla en miljö som stimulerar samverkan mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer. Inledningsvis stödjer aktiviteterna ämnesområdena Samhällsbyggnad, Energi och Material / Nano, som sammanfaller med huvuddelägarnas och Chalmers intressen.

Att vara en del i ett kluster med teknikintensiva företag i samverkan med akademin och en naturlig närhet till kunder gör det intressant för företagen att engagera sig i Johanneberg Science Park. Det första utvecklingsprojektet som drar igång är ett bostadsprojekt, som ska använda de senaste forskningsresultaten vad gäller utformning, energiförbrukning, materialval och byggmetoder. Projektet ska fungera som ett laboratorium i full skala och användas i undervisning och forskning.

- Vi vill skapa en miljö som ger möjlighet till djupare samverkan mellan näringsliv och akademi, kunskapsmiljöernas centrum! Vårt mål är att inom fem till sju år ha 5000 personer från näringslivet aktiva på området, säger Mats Bergh, vd på Johanneberg Science Park.

Johanneberg Science Park blir det tredje Science Park-området i Göteborg som kompletterar Sahlgrenska Science Park (Medicin, Life Science) och Lindholmen Science Park (Mobilt Internet, Intelligenta fordon och transportsystem, Modern media och design). Göteborg täcker nu med tre Science Parks in de flesta områden.

Johanneberg Science Park lanseras den 8 juni kl 13-16 på Chalmersska huset, Södra Hamngatan 11.

Kontaktuppgifter:
Mats Bergh
VD, Johanneberg Science Park AB
031-772 4130