Fullt hus och positiv respons på nysatsning

10 juni 2011

Intresset var stort när Johanneberg Science Park lanserades den 8 juni i Chalmersska Huset inför över 100 personer. Politiker, forskare och näringsliv fick uppleva en eftermiddag i positiv anda med en stor enighet kring vikten av att samverka för att stärka Västsverige med tillväxt och konkurrenskraft.

Sune Carlsson, Johannebergs Science Parks styrelseordförande, inledde eftermiddagen med att tala om betydelsen av att skapa utbildning, forskning och företagsutveckling i världsklass, en nödvändighet i dagens globala värld. Anneli Hulthén och Karin Markides samtalade om vägen fram till grundandet av Johanneberg Science Park som en gemensam satsning för regionens tillväxt. De poängterade betydelsen av en mötesplats för samhällsaktörer, akademi och näringsliv där vi kan ta oss an framtidens utmaningar.

Forskare och näringsliv med gemensamt intresse inom Johanneberg Science Parks profilområden, Samhällsbyggnad, Energi och Material / Nano, möttes i en paneldiskussion. Representanter från tre av de företag som valt att gå in som huvuddelägare i Johanneberg Science Park AB deltog: Malin Persson, VD, Volvo Technology, AB Volvo - Anders Ådahl, Chef forskning och utveckling, Göteborg Energi - Lars Göran Andersson, VD, HSB Göteborg. Från forskarsidan deltog ledare för tre av Chalmers åtta styrkeområden: Anders Palmqvist, Nano - Nina Ryd, Samhällsbyggnad - Mats Rydehell, Energi.

Både näringsliv och forskare har en lång erfarenhet av samverkan och argumenten för ett engagemang i Johanneberg Science Park är många. Panelen var samstämmig om vikten av att sitta i närheten av varandra, personalunioner, möjlighet till delade miljöer, närhet till studenter och mervärdet av att vara del i en neutral arena som är allas angelägenhet. Panelen diskuterade praktiska arbetssätt, konkreta projekt, nya sätt att mötas och ett ansvarstagande från alla som deltar och bidra till att jobba på ett nytt sätt för att nå vinsterna i en fantastisk resa som börjar nu och leder framåt.

- Teknik är enkelt, men kärlek är svårt, menade Anders Ådahl, som pekade på att det är i relationer vi skapar tillsammans.

Lennart Hedström, VD Chalmersfastigheter, och Birgitta Hohlfält, regionchef Akademiska Hus, visade planerna för campus Johannebergs utveckling de närmsta åren. I första etappen som beräknas vara klar 2014 ska 1500 nya arbetsplatser beredas plats.

Mats Bergh, VD Johanneberg Science Park, avslutade eftermiddagen med nästa steg att tillsammans med intressenter och regionens teknikparker skapa en gemensam målbild, ett innehåll med konkreta projekt. Det första utvecklingsprojektet som drar igång är ett bostadsprojekt, som ska använda de senaste forskningsresultaten vad gäller utformning, energiförbrukning, materialval och byggmetoder. 

Se filmen