Du är viktig för oss

18 april 2011

Vi är i ett intensivt skede med att knyta nya delägare till oss. Ett erbjudande som ger ditt företag en möjlighet att i nära samverkan med andra företag, forskningsinstitut och universitet stärka er konkurrenskraft och tillväxtpotential genom tillgång till spetskompetens och attraktiv rekryteringsmiljö. Vill du vara med, eller har idéer vad en Science Park ska erbjuda är du varmt välkommen att kontakta Göran Havert!

Investor Relations
Göran Havert
Tel +46 31 772 4132
goran.havert@johannebergsciencepark.com