Chalmers ska bli ett område för alla

11 augusti 2011

Området vid Chalmers kan förvandlas från ett område för de som studerar eller arbetar där, till en levande stadsdel för allmänheten. En plats full av liv och aktivitet även på kvällen efter skol- och arbetsdagens slut. Mats Bergh, VD Johanneberg Science Park AB, intervjuas i P4 Göteborg.