Kreativa idéer om vår fysiska miljö

10 april 2011

Ett första steg med mål att etablera en kontinuerlig kontakt med alla företag som är verksamma på Campus Johanneberg har gjorts. Den 6 april bjöd vi in hyresgäster på Chalmers för att berätta vad som på gång och få möjlighet att höra tankar kring utvecklingen av kunskapsmiljön Johanneberg Science Park. Vår VD, Mats Bergh, inledde med en inspirerande presentation, som övergick i en dialog med spännande idéer om den framtida fysiska miljön på Campus Johanneberg.