Verktyg för tjänsteinnovation

20 oktober 2023

Den 19 oktober summerade och presenterade TJIVA resultat från flera års samarbete. Sedan starten har närmare 300 företag erbjudits individuellt anpass...

Fastighetsbranschens omställningspodd

8 september 2023

Ny podd för hur du som kommun eller företag kommer i gång med att bygga i trä, återbruka, energieffektivisera och bana väg för biobaserade byggmateria...

Satsning för energieffektiva bostäder

1 september 2023

Under våren har ett nytt EU-projekt startat med fokus på att utveckla och demonstrera energilagringslösningar i bostäder. Projektet ThumbsUp koordiner...