Fokus på SME företag

10 april 2011

Vi har inlett en dialog med ett antal företag med potential och önskan att gå in i expansion. Syftet är att kartlägga behov och önskemål på samverkansformer. Om du har du frågor, kontakta Göran Havert.

Investor Relations
Göran Havert
Tel +46 31 772 4132
goran.havert@johannebergsciencepark.com