Små och medelstora företag

SME Small and medium sized enterprises. Bokstäver av trä mot träbakgrund

Vi har här samlat kontaktuppgifter och tips för framtida samarbeten. 

Content

I och med vår avveckling avslutades nätverket i december 2023. 

Om avvecklingen

Vårt nätverk har haft en bred kompetens med över tvåhundra medlemmar på BAS-nivå och 30 medlemmar på Guldnivå.

Om nätverket

Har du frågor? Kontakta oss gärna!

Katarina Nordström
Affärsutveckling

Katarina Nordström

Björn Westling
Chef SME-kontakter

Björn Westling