Rapport - Batterier i fastigheter för nybörjare

21 augusti 2023
batteri

I våras genomförde vi ett kunskapshöjande projekt med våra partners Norconsult, Bengt Dahlgren och Maple Energy AB. Samarbetet mynnade ut i en rapport om möjligheter och utmaningar med batterier i fastigheter; nyttor och intäkter, olika batterityper, styrmedel, brandrisker och vad man behöver tänka på vid installationen.

Ta del av rapporten!

För att främja ett flexibelt och robust elsystem i regionen bjöd vi i våras in fastighetsägare, energibolag och andra behovsägare att delta i ett kunskapshöjande projekt. Vi fördjupade oss om flexibilitet i allmänhet och batterier och deras roll och möjligheter i synnerhet. Vi samlade nyfikna behovsägare för att lära av varandra och av leverantörer av hårdvara och kunskap. 

Studiebesök genomfördes vid batterier som är i drift. Deltagarna fick komma nära och titta och höra om erfarenheter från de inblandade, såväl leverantörer som beställare/behovsägare. Även några kortare utredningar och kunskapssammanställningar har gjorts. 

Projektet belyste följande frågor:

  • olika nyttor som kommer med batterier, inklusive specifikt fokus på generell nätnytta; vilka typer av batterier som kan vara aktuella och deras respektive för- och nackdelar;
  • hur man tjänar pengar, exempel på olika affärsupplägg
  • vilka samarbetspartners som behöver involveras; brand och andra risker; 2nd life batterier och fabriksnytt; kort om V2G – Vehicle-to-grid – och framtidens batterisystem.

Läs mer om projektet https://www.johannebergsciencepark.com/batterier 

 Rapporten

Batterirapport

Content

För mer information, kontakta;

Stina Rydberg, Projektledare

+46 709 54 14 89 stina.rydberg@johannebergsciencepark.com LinkedIn