EU-samarbete

Johanneberg Science Park är partner till Göteborgs Stads Brysselkontor.

Content

Brysselkontoret representerar Göteborgs stad och Göteborgssamhället gentemot EU:s institutioner och andra aktörer i Bryssel. Detta görs på plats genom påverkan av lagstiftningsförslag, initiering och stöd till strategiska utvecklingsprojekt med EU-finansiering samt genom omvärldsbevakning. Kontoret drivs av Göteborgs Stad i samarbete med Göteborgs Hamn, Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Chalmers tekniska högskola, Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park.

Johanneberg Science Park samarbetar med Göteborgs Stad för att driva gemensamma EU-ansökningar för hållbar stadsutveckling. Vi koordinerar ansökningsarbetet för Göteborgs Stad i Smart City-ansökningar. 

Vill du veta mer, kontakta;

Eva Hellberg, Kommunikationschef

+46 709 58 21 10 eva.hellberg@johannebergsciencepark.com LinkedIn