Webinar - Energieffektivisering

lägenhetshus
16
apr
Kategori
Evenemangstyp
Webinar
Datum & tid 16 april 2024 - 13:00
Plats
Plats
online
Kostnad
Kostnad: Kostnadsfritt

Detta webinar är den första stödinsatsen inom Kommunernas Klimatlöfte nr 28 – Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd.

Kommuner kan göra stor skillnad i att minska byggsektorns energianvändning genom att agera förebilder och främja klimatvänliga alternativ, inte minst i egenskap av stora fastighetsägare.   

På detta webinar får du ta del av goda exempel, fallgropar och lärdomar. 

Medverkande  

 • Åsa Wahlström, Senior expert inom energieffektiviseing på CIT Renergy  
 • Anders Levay, projektledare energieffektivisering på Eskilstuna kommun 
 • Peter Selberg, Samordnare för fokusområdet Sunda och Klimatsmarta bostäder och lokaler inom Klimat 2030  

Program 

 • Introduktion  
  Varför är vi här? Vad handlar löftet om? Vilka är ni som är här?   

 • Grunderna i energieffektivisering
  Om hur Totalmetodiken är organiserad, när åtgärder är lämpliga, och vilka pådrivande regelverk som finns på horisonten. Åsa Wahlström    

 • Kommunens roll 
  Eskilstuna kommun har under en tid drivit ett målmedvetet och systematiskt arbete med energieffektivisering i egna byggnader. Vi får ta del av erfarenheter och rekommendationer till andra kommuner. Anders Levay  

 • Vägen fram till ett lyckat genomfört löfte
  Baserat på detta, identifierar vi er huvudsakliga utmaning för att klara löftet. Liksom vilket som är det viktigaste nästa stegen för att komma vidare i arbetet. Samtal om fortsatt stöttning.  

Mötet stänger 15:00.   

Moderator: Peter Selberg 

Välkommen! 

Kommunernas klimatlöften är en satsning inom kraftsamlingen Klimat 2030 som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland. 

Johanneberg Science Park har uppdrag är att stötta kommunerna att klara sina klimatlöften som är kopplade till på energieffektivisering av byggnader, träbyggnation och återbruk.  

Content