Västsvenska Kemi- och Materialklustret

bild

Klimatledande Processindustri baseras på Västsvenska Kemi- och Materialklustrets verksamhet och medlemmar. Här samverkar aktörer från näringslivet, akademi/institut och det offentliga med ambitionen att bidra till en fossilfri region och tillväxt i Västra Götalandsregionen.

Content

Klimatledande Processindustri baseras på Västsvenska Kemi- och Materialklustrets verksamhet och medlemmar.

Västsvenska Kemi- och Materialklustret arrangerar seminarier, företagsträffar, möten med beslutsfattare samt genom att initiera eller delta i innovations- och utvecklingsprojekt. Det sker även samverkan med aktörer utanför Klustret samt andra kluster i Sverige och Europa.

Som medlem i Västsvenska Kemi- och Materialklustret får man, utöver ett nätverk av olika aktörer, möjlighet att initiera och driva centrala frågor och projekt.

Västsvenska Kemi- och Materialklustret - Samverkan för Västsveriges fossiloberoende:
Abalonyx, Acosense, Adesso Bioproducts, Adven, Afry, Borealis, Business Region Göteborg, Chalmers, Chalmers Industriteknik, Cleanpipe, Compular, Confidere, Cowi, Designed Chemistry, Fortum Waste Solutions, Gladium, Green Ideas Group AB, Göteborg Energi, Hansson & Friborg, Högskolan i Borås, IKP, IVL Svenska Miljöinstitutet, Inovyn, Johanneberg Science Park (värdorganisation), JWR Engineering, Linde, Liquid Wind, Lysekils kommun, Meva Energy, Molekylverkstan, Nordion Energi, Novoplast, Nouryon, Ohla Plast & Färgteknik, Out of Ocean, Perstorp, Preem, Profu, Rejlers, Renova, RISE, Scandinavian Enviro Systems, Siemens, Stena Metall, Stenungsunds kommun, Södra, Vattenfall, Västra Götalandsregionen och Wendelsbergs beräkningskemi AB.

Västsvenska Kemi- och Materialklustret finansieras av medlemmarna, Vinnova och Västra Götalandsregionen.

Läs mer om satsningen Klimatledande Processindustri här

   VinnovaVästra Götalandsregionen

Kontaktperson, Västsvenska Kemi- och Materialklustret

Hanna Paradis, Processledare Klimatledande Processindustri och Verksamhetsansvarig för Västsvenska Kemi- och Materialklustret

+46 766 11 31 06 hanna.paradis@lindholmen.se LinkedIn