Västsvenska Kemi- och Materialklustret

bild

I Västsvenska Kemi- och Materialklustret samverkar aktörer från näringslivet, akademi/institut och det offentliga med ambitionen att bidra till en fossilfri region och tillväxt i Västra Götalandsregionen.

Content

Västsvenska Kemi- och Materialklustret arrangerar seminarier, företagsträffar, möten med beslutsfattare samt genom att initiera eller delta i innovations- och utvecklingsprojekt. Det sker även samverkan med aktörer utanför Klustret samt andra kluster i Sverige och Europa.

Som medlem i Västsvenska Kemi- och Materialklustret får man, utöver ett nätverk av olika aktörer, möjlighet att initiera och driva centrala frågor och projekt.

Västsvenska Kemi- och Materialklustret - Samverkan för Västsveriges fossiloberoende:
Acosense, Adesso Bioproducts, Adven, Afry, Akzo Nobel, Borealis, Business Region Göteborg, Chalmers, Chalmers Industriteknik, Cleanpipe, Confidere, Cowi, Designed Chemistry, Fortum Waste Solutions, Gladium, Göteborg Energi, Hansson & Friborg, Högskolan i Borås, Inovyn, IKP, IVL Svenska Miljöinstitutet, Johanneberg Science Park (värdorganisation), JWR Engineering, Linde, Liquid Wind, Lysekils kommun, Meva Energy, Nordion Energi, Novoplast, Nouryon, Ohla Plast & Färgteknik, Out of Ocean, Preem, Perstorp, Profu, Rejlers, Renova, RISE, Scandinavian Enviro Systems, Siemens, Stena Metall, Stenungsunds kommun, Södra, Vattenfall och Västra Götalandsregionen.

Västsvenska Kemi- och Materialklustret finansieras av medlemmarna, Vinnova och Västra Götalandsregionen.

Läs mer om satsningen Klimatledande Processindustri här

   VinnovaVästra Götalandsregionen

Kontaktperson, Västsvenska Kemi- och Materialklustret

Hanna Paradis, Processledare Klimatledande Processindustri och Verksamhetsansvarig för Västsvenska Kemi- och Materialklustret

+46 766 11 31 06
Skicka e-post
LinkedIn

Kontaktperson, Västsvenska Kemi- och Materialklustret

Lars Josefsson, Insatsområde Returraffinaderi och klusterledare Västsvenska Kemi- och Materialklustret

+46 708 33 05 82
Skicka e-post
LinkedIn